Temporary work (Skilled) - 457, rušia sa!

Dňa 18.4.2017, Hon Malcolm Turnbull MP, Prime Minister Austrálie a Hon Peter Dutton MP, Minister pre Imigráciu a Hraničnú ochranu spoločne ohlásili zrušenie Temporary Work (Skilled) víz (subclass 457) a ich nahradenie kompletne novými Temporary Skill Shortage (TSS) vízami.

5 vecí, ktoré musíš vedieť o pracovných vízach do Austrálie

 • "pracovné víza" 457 Temporary work víza sú určené na napĺňanie pracovných pozícií v Austrálii
 • dĺžka víz môže byť až 4 roky
 • zamestnávateľ musí splniť striktné podmienky, aby mohol zamestnávať zamestnancov zo zahraničia, napr. školenie zamestnancov, minimálne mzdy, neporušovať zákony (napr. nediskriminovať zahraničných pracovníkov). V mnohých prípadoch je potrebné najskôr testovať trh práce, aby sa dokázalo, že nie je možné nájsť lokálnych zamestnancov
 • potenciálny zamestnanec musí mať kvalifikáciu a prax v obore, v ktorom zamýšľa pracovať
 • pri výpovedi pracovného pomeru ktorejkoľvek z dvoch strán, držiteľ pracovných víz musí opustiť Austráliu, alebo získať nového zamestnávateľa do 90 dní

Tip odborníka

Tara Kennedy PWP Migration ServicesZamestnávatelia nechcú zamestnávať nových zamestnancov "na diaľku" okrem transferov v rámci veľkých nadnárodných spoločností. Tara Kennedy, PWP Migration Services

Čo je potrebné pre získanie 457 "pracovných víz" do Austrálie?

Najskôr si musíš nájsť zamestnávateľa, ktorý by bol ochotný ťa nominovať na špecifickú profesiu z Consolidated Skilled Occupation List.

Žiadosť o "pracovné víza" do Austrálie má 3 fázy:

 • Zamestnávateľ žiada, či môže sponzorovať pracovníka zo zahraničia - žiada o tzv. status Standard Business Sponsor
 • Zamestnávateľ nominuje potenciálneho zamestnanca
 • Potenciálny zamestnanec žiada o 457 "pracovné víza" na základe skúseností a vzdelania v danej profesii

Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a zamestnanec?

Zamestnávateľ:
 
 • firma musí vykonávať svoju činnosť v Austrálii (ale môže byť aj zahraničná firma, ktorá si chce založiť pobočku v Austrálii a potrebuje zastúpenie pre plnenie svojich zmluvných povinností)
 • firma musí mať záznam o školení zamestnancov (začínajúca firma musí mať plán, ako bude plniť zákonom požadované podmienky pre školenie zamestnancov) a podmienky pre školenie dodržiavať po dobu sponzorovania zamestnanca
 • nominované povolanie zamestnanca musí byť na plný úväzok a trvanie môže byť až 4 roky
 • povolanie musí byť na CSOL zozname
 • zamestnávateľ musí splniť minimálne zákonom uvedené platové podmienky a podmienky pre zamestnávanie musia byť aspoň na rovnakej úrovni, ako sú poskytované austrálskemu zamestnancovi na rovnakej pracovnej pozícii a lokalite (min. mzda $53 900/rok)
 • firma musí dodržiavať austrálske zákony a neporušiť ich aspoň 3 roky pred žiadaním o štatút sponzora
 • firma sa musí najskôr pokúsiť získať zamestnanca z austrálskeho trhu práce - tzv. Labour Market Testing (napr. inzercia pracovných miest, alebo spolupráca s pracovnou agentúrou)
 • keď firma žiada o status sponzora, musí navrhnúť maximálny počet zamestnancov, ktorých bude sponzorovať. Toto číslo nemožno zmeniť po celý čas statusu sponzora (obvykle obdobie 3 rokov). Pokiaľ firma navrhne že bude sponzorovať 7 zamestnancov a v priebehu platnosti statusu sponzora jej vznikne požiadavka na sponzorovanie ôsmeho zamestnanca, tak musí firma vyjednať nový status sponzora (fakticky znamená podať žiadosť a nový sponzorship status)

Zamestnanec:

 • nie je vekový limit
 • demonštrovať vhodnú kvalifikáciu a pracovné skúsenosti - pre niektoré profesie a občanov niektorých krajín je nutný Skills assessment (napr. Project and Program Administrator a Specialist Manager vždy vyžadujú Skills assessment)
 • pokiaľ daná profesia vyžaduje licenciu alebo registráciu, tak musí spĺňať podmienky pre ich získanie
 • trestná bezúhonnosť (na Slovensku aj v Austrálii)
 • IELTS skóre minimálne 5.0 vo všetkých kompotentoch testu, pokiaľ nie je možné uplatniť výnimku (napr. ročný plat $96.400, alebo 5 rokov štúdia v angličtine)
 • absolvovanie zdravotnej prehliadky
 • mať povinné súkromné zdravotné poistenie
 • zamestnanec smie pracovať len pre svojho zamestnávateľa, ktorý je jeho sponzor, alebo pre firmu, ktorá je sponzorom majetkovo či inak zákonom definovane majetkovo prepojená (tzv. associated entity)
 • zamestnanec po dohode so zamestnávateľom môže do svojich 457 víz zahrnúť aj svojich rodinných príslušníkov (partner, deti)
 • ak sa pracovný pomer ukončí, má zamestnanec 90 dní na nájdenie nového sponzora alebo opustenie krajiny

Tento článok je spracovaný podľa stránky www.pwpmigration.com.au a G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.

Platné k 1.1.2015

Kam dál?