EDITORIAL

VÁŽENÍ ČITATELIA,

Prihováram sa Vám s našim júnovým číslom, v ktorom máte možnosť sa dozvedieť o filmovom festivale, ktorý začne v Sydney dňa 4. júna 2008. Článok s detailami nájdete na strane 9.
Na základe vačšieho záujmu o recepty sme pripravili viac receptov ako obyčajne a to na strane 15. 
Zlatým klincom júnového čísla je článok o Austrálii. Mnohí si možno myslíte, že už sa nemáte čo dozvedieť, keď tu bývate nejaký ten čas, ale sľubujem Vám, že sa určite dozviete hromadu nových informácií.
Toľko na tému tohtomesačného Heraldu a teraz z iného súdka. Mnohí študenti prichádzajú za mnou do kancelárie po informácie či už o zápise do nového kurzu alebo o zmenu školy a sú prekvapení, že nie je toľko možností ako voľakedy. Mnohé školy majú naplnené stavy a niektoré riešia preregistrácie kurzov a iné interné záležitosti a preto neprijímajú nových študentov. Nedostatok je najviac cítiť v kurzoch Informačných technológií a kurzoch so športovým zameraním. V prípade záujmu o tieto a iné kurzy ma môžete osobne navštíviť a získať informácie v G8M8 (adresa na www.g8m8.com). Daľšia zaujímavá informácia je o zvýšení poplatku za žiadosť o študentské víza z $430 na $450.
V závere môjho Editoriálu by som rád vyzval všetkých tých z vás, ktorí čítate náš, ale vlastne váš Herald, aby ste nám zaslali prípadné nápady pre uverejnenie nových sekcií, článkov, zlepšení, ktoré by inovovali Herald. Trom najzaujímavejším nápadom venuje redakcia sladkú odmenu v podobe čokolády-Študentská pečať. Emaily zasielajte na herald@g8m8.com
do 9. júna 2008.

Peter Kováč

Kam dál?