SVATÝ VALENTÝN

Tento rok připadl den svatého Valentýna na středu. Jedni ho milují, druzí nenávidí. Ale jedno vím určitě. Každý má rád trochu pozornosti, trochu lásky, trochu něhy.

Svátek svatého Valentýna je pravděpodobně odvozen od svátku Luprecalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Klaudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14.února.

Podle legendy, v podvečer Valentýnovy smrti, napsal Valentin zprávu na rozloučenou dceři spoluvězně a nadepsal ji slovy “Od Tvého Valentina”. Takto vlastně vznikl den Sv. Valentina.

Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

Od r.1400 lidé celé Evropy oslavovali tento svátek jako svátek lásky. Když Angličané přišli do Ameriky, přenesli tento svátek do Nového světa s sebou.

Nikdy nevíte, kde střetnete svého Valentýna. Může to být i třeba na valentýnské párty v Star Bare.

-it, ju-

Kam dál?