Víza do Austrálie: Zmeny k lepšiemu

Víza do Austrálie: Zmeny k lepšiemu

Už avízované zmeny z konca minulého roku, ktoré sľubujú zjednodušenie žiadania o študentsko-pracovné víza a zmenu v pracovnom povolení sú v platnosti od 24-26.3.2012. V nižšie uvedenom texte sú spomenuté týkajúce sa zmeny našich študentov.

Zjednodušené posudzovanie víz do Austrálie

Od 24.3.2012 budú žiadatelia o študentsko-pracovné víza obsahujúce kurz a CoE od Austrálskej univerzity (bakalár, master alebo doktorát) posudzovaní ako nízkorizikoví voči budúcej imigrácii do Austrálie podobne ako žiadatelia v assesment level 1 a to bez ohľadu na to, akého pasu sú držiteľom. Žiadatelia budú preukazovať minimum dokumentov k žiadosti o študentsko-pracovné víza.

Práca v Austrálii: Flexibilnejšie hodiny

Od 26.3.2012 budú môcť študenti pracovať ten istý počet hodín, avšak flexibilnejšie. Povolenie 20 hodín v týždni počas štúdia sa zmení na 40 hodín za 2 týždne. Čiže v prvom týždni môže študent pracovať napr. 38 hodín, ale v druhom, nasledujúcom týždni už iba 2.

2+ ročné pracovné povolenie udelené po univerzitnom štúdiu v Austrálii

Pracovné povolenie na 2+ roky po doštudovaní 2+ ročného unverzitného štúdia v Austrálii je plánované až na budúci rok 2013.
____________________________________________________________________________

Článok preložený zo zdrojov:
www.border.gov.au

G8M8 Great Mate neberie zodpovednosť za presnosť prekladu. Preklad nie je úplný a sú vynechané zmeny, ktoré sa týkajú našich študentov minimálne, alebo sa ich vôbec netýkajú.

Kam dál?