Temporary Graduate víza - 485

Temporary Graduate víza - 485 sú dočasné víza pre zahraničných študentov, ktorí skončili štúdium v Austrálii, ale nespĺňajú požiadavku na trvalé víza. Toto vízum poskytuje šancu získať pracovné skúsenosti, absolvovať profesionálny rok, alebo zlepšiť zručnosti v anglickom jazyku skôr, než sa stane oprávneným na trvalé vízum. O tieto víza sa dá žiadať v jednej z dvoch možností.

Graduate Work Stream - tieto víza sú určené pre študentov, ktorí ukončili dvojročné štúdium v Austrálii a ich štúdium ich kvalifikuje na jedno z povolaní v MLTSSL liste. Víza sa udeľujú na 18 mesiacov.

Post-Study Work Stream - je pre medzinárodných študentov, ktorí požiadali aj dostali prvé študenstké víza po 5. novembri 2011 a v Austrálii ukončia bakalárske, magisterské alebo doktorantské štúdium. Víza sa udeľujú na 2 -4 roky.

8 podmienok pre získanie 485 víz v Austrálii

Potencionálny žiadaťeľ musí:

 • mať vek do 50 rokov ku dňu podania prihlášky
 • žiadať o tieto víza sa môže iba v Austrálii
 • mať "eligible" víza*
 • spĺňať austrálske študijné požiadavky (ASR)
 • spĺňať "stream specific" požiadavky (graduate work alebo post-study)
 • spĺňať bezúhonnosť a zdravotné kritériá
 • mať adekvátne zdravotné poistenie
 • nesmie mať vízum 476 alebo 485 ako primárny držiteľ
 • môžu zahŕňať rodinných príslušníkov

* Eligible víza musí byť už držiteľom študentské víza, iné ako "Foreign Affairs student" alebo "Defence student", alebo rodinný príslušník na študentských vízach. Za určitých okolností môže žiadateľ mať ďaľšie "Substantive" víza, "Bridging" víza.

Austálska študijná požiadavka je splnená ak uchádzač absolvoval aspoň 1, alebo viac stupňov, diplomov, alebo obchodnú kvalifikáciu udelenú austrálskou vzdelávacou inštitúciou ako výsledok kurzov:

 • ktoré sú registrované,
 • ktoré boli ukončené za posledných 16 mesiacov,
 • ktoré boli ukončené v celkovej dĺžke štúdia aspoň 2 akademické roky,
 • pre ktoré sa všetky inštrukcie vykonali v angličtine,

Austrálska jazková požiadavka musí byť splnená počas posledných 6 mesiacov.

Austrálska jazyková požiadavka:

 

Špecifické požiadavky na Post-Study Work Stream

 • Bachelor Degree,
 • Bachelor (honours) Degree,
 • Masters by Coursework Degree,
 • Masters by Research Degree,
 • Masters (Extended) Degree a/alebo,
 • Doctoral Degree.

 

Špecifické požiadavky na Graduate Work Stream

Žiadateľ sa musí nominovať kvalifikované zamestnanie v MLTSSL liste. Kvalifikácia používaná na splnenie austrálskej požiadavky na štúdium úzko suvisí s nominovaným kvalifikovaným povolaním. Žiadateľ musí získať pozitívne hodnotenie zručností (skills assesement) pre kvalifikované povolanie.

 

Ceny a dĺžky viz

Stream

Application Fee

Visa Period

Post-study

$1,500

2-4 years*

Graduate Work

$1,500

18 months


*Platnosť Post-Study Work Stream:

 • Bachelor - 2 roky
 • Bachelor with Honours - 2 roky
 • Masters by Coursework - 2 roky
 • Masters (extended) - 2 roky
 • Masters by Research - 3 roky
 • Doctorate - 4 roky

 

Tip odborníka

Tara Kennedy PWP Migration ServicesŠtudenti, ktorí mali udelené študentské víza už pred 5. novembrom 2011 môžu žiadať iba o Graduate Work Stream víza. Tara Kennedy, PWP Migration Services

Mal by som využiť služby imigračného agenta?

Odporúčame využiť služby imigračného agenta v prípade žiadosti o "Skilled Migration". G8M8 Great Mate externe zamestnáva imigračných agentov a právnikov. Záujemcovia o imigráciu a iné migračné poradenstvo získavajú prvú konzultáciu ZDARMA po registrácii v G8M8 Great Mate.


Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/

Tento článok je preložený z angličtiny a G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.
Platné k 6.8.2017

Kam dál?