AKTUALITY SK

AKTUALITY SK

Víchrica na Slovensku
Víchrica, ktorá sa v piatok, 19. novembra, prehnala cez Slovensko, spôsobila obrovské materiálne škody. Vo Vysokých Tatrách doslova zmizol les. Od Podbanského až po Tatranskú kotlinu je približne tri kilometre široký pás zdevastovaného lesa.
 Víchrica v Tatrách trvala približne od 15:30 do 20:00 hod. Vo vzduchu lietali strechy, stromy, konáre, dopravné značky a odnášalo ich desiatky až stovky metrov. Stromy padali ako domino. Mesto Vysoké Tatry sa zmenilo na mesačnú krajinu.
Víchrica vo Vysokých Tatrách mala charakter orkánu, sila vetra v nárazoch dosahovala rýchlosť až 200 km/h.
Najviac postihnutou obcou bola Slovenská Ves v okrese Kežmarok, kde víchrica postrhávala strechy domov. Polámané stromy od Podbanského po Žiar v noci zakryl sneh, takže záchranárske práce komplikovali mrazy. Víchrica a popadané stromy zničili na nepoznanie aj lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách. Lanovky na Jamách a Jakubkovej lúke sú zdemolované. Silný vietor vytrhával a vyvracal podpery, strhával nosné laná. Zjazdovky prakticky neexistujú, miesto nich sú tam pováľané stromy.
 Kalamita vo Vysokých Tatrách je  považovaná za najväčšiu ekologickú katastrofu na Slovensku za posledných sto rokov.

Z expozície Slovenského národného múzea v Bratislave, zo sklenenej vitríny, ktorá nie je zabezpečená kamerami ani zvukovou signalizáciou, zmizol diamant za štvrť milióna korún. Diamant je bezfarebný, vybrúsený do kruhu a má rozmery 8,3 x 4,6 milimetra. Múzeum ho získalo v roku 1976. Spolu s diamantom ukradol zlodej aj číry syntetický minerálny kameň, ktorý sa na diamant podobá, ale má hodnotu iba asi tisíc Sk. 

Slovensko zamorené jedmi! Takmer 150 opustených a pustnúcich skladov so 100 tonami jedov objavili pozdĺž rieky Ipeľ ochranári mimovládnej organizácie Ipeľská únia. Ich poznatky sú hrozné - tony pesticídov a iných chemikálií v opustených skladoch bez striech a dverí, kam môžu vojsť hrajúce sa deti. Tajných skladov s jedmi je však na Slovensku oveľa viac. Mnohé sú rozliate, alebo voľne vysypané z pôvodných obalov. Hrozí, že otrávia pôdu a vody. Stáva sa aj to, že ľudia si ich nosia domov a postrekujú nimi záhradky.

-ff-

Kam dál?