Univerzity v Austrálii

Univerzitné vzdelanie v Austrálii je cenovo dostupné

Poradíme ti, ako dosiahnuť dostatočnú
úroveň angličtiny na štúdium na univerzite
v Austrálii a získať až rok a pol kredit
z bakalárskeho štúdia.

6 dôvodov, prečo študovať na univerzite v Austrálii

 • univerzity v Austrálii sú vo všeobecnosti lacnejšie ako univerzity v USA alebo Kanade
 • po vyštudovaní Bc. alebo Master kurzu v Austrálii máš nárok na 2-4 ročné pracovné víza
 • 17 austrálskych a 3 novozélandské univerzity sú v zozname 500 najlepších univerzít na svete
 • vzdelanie je veľmi kvalitné a uznávané po celom svete
 • vybavenie na austrálskych univerzitách je nové a vysoko moderné
 • štúdium je založené na na iných hodnotách ako na Slovensku, študenti sa nebiflia, dôležitý je osobný prípspevok ku štúdiu, učí sa z nových študijných materiálov

Vyhľadávač škôl

 

Príjmu ma na vysokú školu v Austrálii?

 • Vysoké školy v Austrálii nemajú obdobu slovenských prijímacích skúšok. Podmienkou na prijatie na bakalárske štúdium v Austrálii je ukončená stredná škola maturitou. Austrálske vysoké školy nevyžadujú ani žiadne testy typu GMAT a pod. Jedinou výnimkou sú univerzity umeleckého zamerania, kde sa uchádzač o štúdium musí preukazovať svojím portfóliom. Veľký dôraz sa kladie na úroveň angličtiny. Tú môžeš dokazovať viacerými spôsobmi:
  Tip odborníka


  Pokiaľ si doteraz neštudoval na anglickej vzdelávacej inštitúcii, odporúčame pred nástupom na univerzitu "zabývať sa" najprv na odbornej škole. Zvykneš si na jazyk aj austrálsky školský systém a nástup na univerzitu nebude pre teba takým šokom. Andrea, G8M8 Sydney

 • test IELTS 6.0 academic (v niektorých prípadoch až 7.0, záleží od odboreu)
 • veľa univerzít uznáva ukončený kurz akademickej angličtiny úrovne 1, 2 alebo 3 na vybraných jazykových školách
 • ak nechceš robiť IELTS, väčšina univerzít má v ponuke "direct entry course", čo je intenzívny jazykový kurz priamo na univerzite, kde sa často píšu testy. Úspešné absolvovanie kurzu ti zaručí prijatie na univerzitu
 • na niektoré školy stačí mať doštudovaný Certificate IV na austrálskej odbornej škole alebo rok na vzdelávacej inštitúcii v anglicky hovoriacej krajine (napr. rok na strednej škole v USA)
 • V prípade, že máš ukončené bakalárske štúdium na Slovensku alebo v Čechách a chceš si postgraduálne štúdium dokončiť v Austrálii, bude potrebné doložiť "Academic transcript of records" - výpis vyštudovaných predmetov. Na základe toho univerzita rozhodne, či uzná celé štúdium, alebo bude potrebné vyštudovať 1 - 2 roky z bakalárskeho štúdia. Ak máš ukončené postgraduálne štúdium a chceš ho znova študovať v Austrálii, bakalára uznajú automaticky, aj keď je to iný odbor.

Kontaktuj nás

 

Zvládnem vysokú školu? Z hľadiska financií aj náročnosti?

Štúdium na vysokej škole v Austrálii sa líši od štúdia na Slovensku. Študenti sú vedení ku kreatívnemu mysleniu a osobnostnému rozvoju, namiesto toho, aby sa učili naspamäť tony učiva. Všetkým študentom odporúčame minimálne pol roka štúdia angličtiny pred nástupom na univerzitu.

Čo sa týka finančnej stránky, štúdium je finančne pomerne náročné, avšak štúdiom na univerzite sa dostávaš do úplne iných sfér, stretávaš vzdelaných ľudí a už počas štúdia máš šance na výrazne lepšie platené pozície. Navyše po absolvovaní bakalárskeho alebo Master štúdia (minimálna dľžka kurzu musí byť 2 roky) v Austrálii, môžeš požiadať o 2-4 ročné pracovné víza. Budeš si môcť takto ľahko vrátiť náklady na štúdium. K dispozícií sú niekedy aj štipendiá, i keď v dosť limitovanom počte. Odporúčame pozrieť si webstránky:

 

Tip odborníka


Letné prázdniny na univerizte môžu mať až 4 mesiace - behom nich môžeš pracovať neobmedzene. Záleží len na tvojej šikovnosti, ako rýchlo urobíš skúšky.
Simona, G8M8 Nitra

Uznajú mi austrálske univerzitné vzdelanie na Slovensku?

Áno a nielen tam, ale na celom svete. Všetky kurzy ponúkané pre zahraničných študentov musia byť registrované a plne uznávané austrálskymi vládnymi úradmi, inak by nebolo možné na ne získať víza. Tituly získané V Austrálii - bakalár, master a doktorát sú ekvivalentné titulom z USA a Kanady.

 

Aké sú možnosti doktorandského štúdia?

Doktorandské štúdium si obyčajne študenti zariaďujú sami výmenným pobytom vrámci univerzity, na ktorej študujú. Doktorandské štúdium a dizertačné práce bývajú, čo sa špecializácie týka, úzko zamerané, preto je dobré nájsť si konzultanta ešte pred príchodom. Ak si nájdeš odbor a univerzitu, kde ti umožnia vyštudovať doktorát, s prihláškou a vízami ti radi pomôžeme.

Vyhľadávač škôl

 

Mohlo by ťa zaujímať:

 

Kam dál?