FAQ

Prečo študovať v Sydney?

Sydney, ako najväčšie veľkomesto v Austrálii, ponúka množstvo príležitostí na štúdium rôznych odborov v rozličných /aj jazykových/ úrovniach. Taktiež je tu k dispozícii väčšina najlepších pracovných príležitostí. Sydney má charakter veľkomesta s príjemnou medzinárodnou atmosférou.

Sú kvalifikácie získané v Austrálii uznané aj v mojej domácej krajine?

Áno, ale vo všeobecnosti to závisí od inštitúcie vo vašej domovskej krajine. Jazykové školyColleges ponúkané na tejto webstránke sú plne akreditované austrálskymi vzdelávacími úradmi a vychádzajúc z tohoto osvedčenia, môže byť vami získaná kvalifikácia uznaná vo vašej domovskej krajine.

Sú k dispozícii štipendiá na univerzitách v Austrálii?

Áno. Ale kritériá na získanie štipendiá sú dosť zložité a obmedzené. Najlepšie je informovať sa priamo na vzdelávacej institúcii, na ktorej sa chystáte študovať.

 

Skôr ako začnem štúdium jazyka na škole, musím mať dobrú /alebo vôbec nejakú/ úroveň angličtiny?

Nie. Dokonca nemusíte vôbec ovládať angličtinu - to je vlastne dôvod, pre ktorý prichádzate študovať do Austrálie. Všetky jazykové školy sú prispôsobené na vyučovanie anglického jazyka už od úplne začiatočníckej úrovne.

Aké sú požiadavky na úroveň angličtiny pre začatie štúdia na College alebo univerzite v Austrálii?

Vo všeobecnosti Colleges vyžadujú skóre testu IELTS 5,5 alebo TOEFL 540 bodov. Univerzity zvyčajne požadujú skóre akademického IELTS testu 6,0 alebo viac. Akonáhle si vyberiete svoju budúcu školu, budeme vám môcť povedať, aké sú požiadavky na úroveň angličtiny, aby ste mohli byť prijatý/á na tú-ktorú vzdelávaciu inštitúciu.

Ako dlho bude pre mňa potrebné študovať angličtinu, aby som získal/a potrebnú úroveň jazyka?

Odpoveď na túto otázku je veľmi špecifická a závisí od vašej momentálnej znalosti angličtiny, vašich študijných schopností, osobného predsavzatia a snaženia. Úplný začiatočník sa môže naučiť jazyk do 6 mesiacov /príp. viac/. Ten, kto už strávil istý čas v anglicky hovoriacej krajine, bude potrebovať asi 3 mesiace /príp. viac/. Ak máte akýkoľvek medzinárodný jazykový certifikát alebo hodnotenie, môžeme vám pomôcť uplatniť ho vzhľadom na požiadavky austrálskych vzdelávacích inštitúcií. Kontaktujete nás, prosím, na info@g8m8.com.

Môžem študovať na austrálskej škole diaľkovo alebo on-line, prostredníctvom Internetu a e-mailu?

Áno, je to možné. Ale diaľkové štúdium je veľmi zriedkavé. Ak požadujete bližšie informácie, kontaktujte nás, prosím, na info@g8m8.com.

Majú austrálske vzdelávacie inštitúcie sídla/pobočky aj u nás na Slovensku?

Áno a nie. Niektoré austrálske univerzity sú prepojené s univerzitami v iných krajinách. Najlepšie je preveriť si túto skutočnosť s danou univerzitou vo vašej krajine.

Akceptujú austrálske Colleges a univerzity kvalifikácie a diplomy získané u nás na Slovensku?

Ako ktoré. Závisí to od typu vášho vzdelania a tiež či a do akej miery vami vybraný študijný odbor v Austrálii súvisí s tým, ktorý máte vyštudovaný na Slovensku. Na získanie kreditov budete potrebovať transkript preložený do angličtiny s detailným opisom každého predmetu. Vaša budúca univerzita alebo College transkript posúdi a ponúkne vám kredity.

Sú v dĺžke trvania kurzu zahrnuté aj školské prázdniny?

V prípade jazykových kurzov nie. Áno, pokiaľ ide o odborné kurzy na Colleges a štúdium na univerzitách.

Kedy, v akých nástupných termínoch môžem začať štúdium v Austrálii?

V prípade jazykových kurzov je to obyčajne každý pondelok v roku. Príprava na Cambridge testy sa začína 3-krát ročne. Nástup na odborné kurzy na Colleges je zvyčajne raz v mesiaci a na univerzity 2 alebo 3-krát ročne.

Môžem kombinovať štúdium jazyka s odborným štúdiom?

Áno, je to možné. Navyše, kombinácia štúdia jazykaodborného štúdia je ideálna pre váš ďalší postup v kariére.

Je možné vyplatiť len vstupnú /nevyhnutnú/ časť školného za daný študijný program a získať víza do Austrálie na dlhšie obdobie?

Áno, je to možné, ak žiadate o dlhodobý kurz /Advanced Diploma, Diploma, Bachelor alebo Master a pod./ Treba byť však opatrný pri kombinovaní kurzov – platia tu isté pravidlá. Kontaktujte nás na info@g8m8.com.

Musím byť študentom u nás na Slovensku, aby som mohol študovať v Austrálii?

Nie je to podmienka, môžete byť zamestnaný, nezamestnaný, živnostník, zamestnávateľ.

Existuje vekové obmedzenie, čo sa týka žiadania o vízum a samotného štúdia v Austrálii?

Nie. Môžete študovať akýkoľvek kurz, pokiaľ vaše doterajšie vzdelanie spĺňa jeho vstupné požiadavky. Napr. ukončená stredná škola vo vašej domovskej krajine vám umožňuje postup na College alebo univerzitu. Môžete študovať vo veku 50 rokov, ak sa tak rozhodnete. Neexistuje žiadna horná veková hranica.

Môžem študovať v Austrálii, keď som už ženatý/vydatá?

Áno, možete.

Môžem počas štúdia v Austrálii pracovať?

Áno, pracovné povolenie umožňuje študentom pracovať na čiastočný úväzok /20 hodín týždenne, resp. 40 hodín dvojtýždenne/ počas štúdia a na plný úväzok a neobmedzene počas školských prázdnin.

Mal/a by som si zakúpiť letenku ešte pred podaním žiadosti o víza do Austrálie?

Nie.

Mal/a by som si kúpiť spiatočnú letenku?

Môžete si kúpiť spiatočnú letenku, ak váš kurz trvá menej ako rok. V prípade, že váš kurz je dlhší ako jeden rok, môžete si zakúpiť len jednosmernú letenku.

Je možné / zložité predĺžiť si víza v Austrálii? Mal/a by som požiadať o pomoc imigračného agenta?

Možnosť predĺžiť si vízum závisí od typu víza, ktoré momentálne máte a o aký typ sa chystáte zažiadať. Nie je potrebné kontaktovať imigračného agenta v prípade, že si chcete predĺžiť len študentské alebo turistické víza. Ak je vaša vízová kategória špecifická, odporúčame kontaktovať registrovaného agenta. V prípade potreby vám radi poskytneme bližšie informácie a kontakt na našich partnerských imigračných agentov a právnikov.

Musia byť dokumenty, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o študentské víza do Austrálie na príslušné austrálske zastupiteľské úrady, preložené do angličtiny?

Áno. Dokumenty sa dodávajú zastupiteľstvu v angličtine.

Ako dlho trvá proces získania študentského víza do Austrálie?

Austrálsky konzulát tej-ktorej krajiny publikuje dobu posudzovania žiadostí. Spracovanie žiadostí o študentské víza v prípade slovenských a českých žiadateľov trvá od 1 dňa do 8 týždňov. Do úvahy musíte tiež vziať čas potrebný na vybavenie požadovaných dokumentov, proces zápisu na školu a čas medzi jednotlivými vybavovacími krokmi. Odporúčame kontaktovať nás 3-5 mesiacov predtým, ako by ste chceli začať samotné štúdium v Austrálii.

Môžem si v Austrálii zmeniť turistické vízum na študentské?

Áno, je to možné. Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte našu kanceláriu v Sydney, kde vám poradíme ako úspešne prejsť z turistických na študentské víza.

Čo v prípade, že moja žiadosť o študentské víza do Austrálie nie je úspešná?

Naša agentúra má skoro 100% úspešnosť. V prípade, že vaša žiadosť o vízum bola zamietnutá, môžete sa rozhodnúť 2 spôsobmi. Vuď zamietnutie akceptujete a stornujete nástup na kurz, alebo požiadate o vízum znovu. V druhom prípade musíte s opätovnou žiadosťou o vízum znovu zaplatiť ambasáde poplatok a dodať potrebné /chýbajúce/ dokumenty. Ak sa rozhodnete pre prvú alternatívu, bude vám v plnej výške vrátené školné a poplatok za zdravotné poistenie, s výnimkou zápisného do školy.

Aký je časový rozdiel medzi Slovenskom a Austráliou?

Tento rozdiel je pohyblivý. Počas leta v Európe ide o 8-hodinový rozdiel /k centrálnemu európskemu času pripočítate 8 hodín = čas v Sydney/. Počas zimy u nás je v Sydney o 10 hodín viac.

Aké je podnebie/počasie v Austrálii?

Austrália je rôznorodá geograficky i klimaticky. Keďže sa nachádza na južnej hemisfére, austrálske leto sa začína v decembri a zima v júni. Presne naopak ako v Európe. Takmer tretina územia zasahuje do tropického pásma, kde sa priemerné denné teploty pohybujú okolo 23-25 stupňov Celzia. Južné oblasti patria do subtropického pásma. Priemerná zimná teplota v Sydney je asi 10 stupňov Celzia.

Čo je dobre nezabudnúť si zobrať so sebou do Austrálie?

Iste je užitočné zobrať si veci ako: foto pasového formátu /4 a viac kusov/, mobilný telefón odblokovaný pre všetkých operátorov, teplú a nepremokavú vetrovku, spací vak, medzinárodný vodičský preukaz alebo vodičský preukaz platný vo vašej domovskej krajine, čierne nohavice, čierne poltopánky, bielu košeľu /ak pomýšľate zamestnať sa v odboroch čašník, servírka/.

Aké sú životné náklady v Austrálii?

Priemerná hodnota životných nákladov v Austrálii je stanovená na 400 AUD na týždeň. Skutočná výška vašich výdavkov bude závisieť od vás a lokality, kde budete bývať. Priemerná týždenná hodnota nákladov v Sydney sa pohybuje v rozmedzí od 250 do 450 AUD. Môžete si nájsť ubytovanie už od 180 AUD na týždeň v plne zariadených apartmánoch s inými študentmi alebo samostatne. Výdavky na stravu sa pohybujú od 80 do 150 AUD na týždeň. Je to veľmi individuálne a napríklad, ak pracujete v oblasti stravovania a reštauračných služieb, môžete na strave výrazne ušetriť. Podobne je to aj s výdavkami na cestovné. Ich výška závisí od miesta vášho bydliska, školy, práce, atď. Priemerné výdavky na cestovné sú 40-50 AUD. Čo sa zábavy týka: pivo stojí od 7 AUD v centrálnych puboch Sydney, tvrdý alkohol od 10 AUD, vstup do klubov je zvyčajne voľný, vstupné do nočných klubov je okolo 25 AUD.

Ak si budem chcieť nájsť prácu v Austrálii, aké sú moje možnosti uplatnenia?

Študenti si zvyčajne hľadajú prácu v závislosti od úrovne ich angličtiny. Ak sú menej jazykovo zdatní, zvyčajne sa zamestnajú v pozíciách, kde sa nepožaduje vysoká jazyková úroveň, napr. ako pomocníci v kuchyni, robotníci na stavbách, upratovači a pod. S lepšou znalosťou jazyka si môžete nájsť prácu v hoteloch a reštauráciách ako čašník/servírka, predavač/predavačka, chyžná, recepčná/ý a pod, príp. v ďalších odvetviach služieb. Aj z dôvodu lepšieho pracovného uplatnenia a jednoduchšieho zapojenia sa do života v anglicky hovoriacom prostredí odporúčame dostatočnú dĺžku štúdia jazyka.

Ak budem v Austrálii pracovať, ako dlho potrvá, kým sa mi vrátia náklady na študijný pobyt?

Je to veľmi individuálne. V priemere sa dá povedať do jedného roka. Samozrejme, môže to byť viac i menej. V závislosti od druhu práce, ktorú vykonávate, výšky platu, počtu hodín, výšky vašich životných výdavkov, atď.

Aký vodičský preukaz/povolenie potrebujem v Austrálii?

Môžete si priniesť medzinárodný vodičský preukaz, avšak austrálske úrady akceptujú aj váš platný domáci vodičský preukaz, pokiaľ je preložený registrovaným prekladateľom v Austrálii. Najlepšie je zobrať si so sebou oboje. Medzinárodný vodičský preukaz by sa mal používať iba počas prvých 3 mesiacov pobytu v Austrálii. Po uplynutí tejto doby by ste mali používať váš pôvodný /preložený/ alebo získať austrálsky vodičský preukaz.

Môžem si v Austrálii kúpiť auto?

Áno, môžete. Potrebujete na to platný vodičský preukaz – postačuje medzinárodný.

Koľko ma bude stáť taxík z letiska?

Taxík z letiska do centra /asi 15 km/ stojí okolo 25 AUD. Na základe tejto taxy si môžete vykalkulovať výdavky pre svoj konkrétny prípad.

Môžem si prenajať byt/dom v Austrálii?

Áno, môžete. Nemusíte byť austrálskym rezidentom, aby ste si mohli prenajať priestory. Byt alebo dom si môžete vybrať z rozsiahlej ponuky realitných kancelárií a v nich zažiadať o prenájom. Po podpísaní zmluvy /zvyčajne na 6 mesiacov/ sa môžete hneď nasťahovať. Byty a domy nie sú zvyčajne zariadené, nábytok a zariadenie si budete musieť zaobstarať sami. Dajú sa pomerne lacno kúpiť alebo prenajať.

Ako dlho by som mal pobudnúť v Austrálii?

V prípade, že chcete zažiadať o študentské vízum, je najlepšie rozhodnúť sa pre štúdium na minimálne 12 týždňov. Ak zažiadate o pobyt na menej ako 12 týždňov, s veľkou pravdepodobnosťou sa môže stať, že vám udelia len turistické vízum. Čo sa maximálnej dĺžky študijného pobytu týka, neexistuje limit obmedzujúci dĺžku štúdia, pokiaľ postupujete v študijnej úrovni v rámci vami zvoleného odboru /zamerania/, prípadne sa rozhodnete pre iný a pokračujete v štúdiu.

Kedy je najvhodnejšie obdobie roka na začatie študijného pobytu v Austrálii?

Výber je bezprostredne na vás. Pozrite si a porovnajte svoje predstavy s ponukou nástupných termínov na tejto web stránke.

Sú k dispozícii študentské pôžičky/úvery?

Áno. K dispozícii je niekoľko možností zaujímavých úverov a študentských pôžičiek. Aktuálnu ponuku si môžete overiť vo vašej banke. Ďalšie informácie vám radi poskytneme na info@g8m8.com.

Existujú špeciálne služby a podpora pre medzinárodných študentov v Austrálii?

Priamo v Sydney máme virtuálnu agentúru, kde poskytuje,e množstvo služieb pre svojich klientov a všetkých ďalších študentov, ktorí sa na nás obrátia. Služby zahŕňajú počiatočnú pomoc so žiadosťou o pracovné povolenie, asistenciu pri otvorení bankového účtu, registrácii na Tax File Number /daňové číslo/, ďalej konzultácie týkajúce sa vzdelávania, pomoc pri predlžovaní pobytu, internetové a e-mailové služby zdarma.

Koľko stojí zdravotné poistenie v Austrálii?

Pre držiteľa študentských víz je mesačný poplatok okolo AU$50 a platí sa vopred na celú dlžku pobytu. Je to povinné zdravotné poistenie pre zahraničných študentov v Austrálii.

Čo všetko pokrýva moje povinné zdravotné poistenie v Austrálii?

Povinné zdravotné poistenie pre študentov /OSHC/ pokrýva vaše zdravotné náklady v štátnych nemocniciach až do výšky 100% a do 80% v súkromných nemocniciach. Krytie očného vyšetrenia a optických pomôcok je len do istej miery. Poistenie sa vôbec nevzťahuje na zubné ošetrenie a liečebné náklady s tým spojené, preto odporúčame dať si vyšetriť a opraviť chrup ešte doma pred vycestovaním. Pri návšteve lekára /General Practitioner - GP/ budete musieť platiť za poskytnuté služby na mieste. Na základe vášho OSHC poistenia si dokladom o zaplatení uplatníte preplatenie vašich nákladov v pobočke zdravotnej poistovne /vrátia vám istú sumu, približne okolo AU$22 za 30 min. návštevu u lekára/. Výber lekára je na vás, no odporúčame skôr ako sa pre niektorého rozhodnete, zistite si ceny poskytovaných služieb. Bližšie informácie o vašom poistení vám poskytnú v pobočkách alebo webstránkach zdravotnej poistovne. Radi vám poradíme a pomôžeme aj v našej Great Mate kancelárii.

Môžem v Austrálii podnikať?

Áno, môžete. 

Kam dál?