AKTUALITY Z ÈECH

Do Prahy zavítal dalajlama
Již po páté pøijel na pozvání Václava Havla tibetský duchovní vùdce. Zúèastnil se v Praze ètvrté Mezinárodní konference skupin na podporu Tibetu. Zhruba 250 nevládních organizací zde jednalo o strategiích na podporu Tibe

Kam dál?