AKTUALITY ZO SLOVENSKA

AKTUALITY ZO SLOVENSKA

Zákon neprešiel
Dlho pripravovaný zákon postihujúci všetkých , ktorí nelegálne získali majetok, v  parlamente neprešiel. Minister spravodlivosti Daniel Lipšic ho na poslednú chvíľu stiahol. Zákon ukladal, okrem iných vecí, aj  povinnosť preukazovať pôvod majetku vyššieho ako milión. Lipšic tvrdí: „Nie som prívržencom  prijímania symbolických  zákonov ale zákonov, ktoré majú význam a sú reálne vykonávateľné.“ 

Asi za stovku liekov zaplatia pacienti od februára  menší doplatok ako doteraz. Ide o lieky pre chronických pacientov. Podľa ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca sa podarilo znížiť plytvanie liekov a ich dostupnosť v niektorých kategóriách sa dokonca zvýšila. 

Chaos v štátnej správe - počnúc januárom 2004 sa zrušili okresné úrady, ktoré boli nahradené obvodnými. Novovytvorené úrady nemajú právnu subjektivitu a každé dôležité rozhodnutie musia konzultovať s krajským úradom. V rámci zefektívnenia práce a približovaniu sa k občanom, ktorí budú musieť  v mnohých prípadoch cestovať po rozhodnutie až do krajského mesta, je to absurdné.

Pri svojej návšteve Slovenska sa Bill Gates, zakladateľ  spoločnosti Microsoft dohodol s Ministerstvom školstva na programe podpory vzdelanosti v SR. Slávnostne podpísané „Memorandum porozumenia“ umožní školám lepší prístup k moderným informačno-komunikačným technológiám.

„Slovensko sa stalo stredoeurópskym tigrom. Považujem ho za veľmi atraktívneho, rýchleho a priateľského tvora“ – tieto slová vyslovil bavorský minister vnútra Gunter Beckstein po svojom rozhovore so slovenským partnerom Vladimírom Palkom.

-lk-

Kam dál?