Austrália - Nové lístky na hromadnú dopravu v Sydney

Austrália - Nové lístky na hromadnú dopravu v Sydney

Od 1. Septembra 2014 si Sydney už nebude možné kúpiť určité týždňové a mesačné lístky na vlaky a autobusy. Nový elektronický lístkový systém Opal bol zavedený na všetkých vlakových a trajektových staniciach a na väčšine autobusov.

Ako získam OPAL Card?
- Do 5. októbra si môžeš kartu kúpiť v pop-up OPAL stánkoch v nákupných centrách Westfield

- Do 30. septembra budú OPAL stánky predávať karty na vlakových staniciach v Sydney
- Kartu si môžeš jednoducho objednať aj online

Aké sú výhody používania OPAL Card?
- Po 8 platených jazdých jazdíš do konca týždňa ZDARMA

- V nedeľu platíš za trajekty a vybrané medzimestké trasy iba $2.50
- V “off-peak” časoch dostávaš automaticky 30% zľavu na cestu vlakom
- OPAL kartu si môžeš dobíjať jednoducho cez internet

Ako sa počíta poplatok, ktorý platím pri každej ceste?
Cena za jazdu sa odvíja od vzdialenosti, ktorú precestuješ. Systém na kalkuláciu ceny používa podobný princíp ako pri papierových lístkoch. Vlakové stanice sú rozdelené do 5 pásiem, trajekty sú rozdelené do 2 a autobusy do 3 pásiem. Pri každom nastupení a vystúpení na autobus alebo vlak si musíš kartu odkliknúť na OPAL terminál a odráta sa ti presná suma podľa precestovanej vzdialenosti.

Čo sa stane keď si kartu neodkliknem pri vystúpení z autobusu?
Systém ti automaticky stiahne z karty $5.40, čo je maximálna účtovaná suma za cestu autobusom.

Musím si kartu odkliknúť aj keď prestupujem?
- keď prestupuješ z vlaku na vlak v rámci jednej stanice, kartu si musíš odkliknúť iba pri nástupe na prvý vlak a vystúpení z posledného

- keď prestupuješ z trajektu na trajekt v rámci jedného prístavu, platí to, čo pri vlakoch. Ak musíš nastúpiť na druhý trajekt vo vedľajšom prístave je kartu potrebné odkliknúť pri opustení prístavu a pri príchode na nový.
- pri prestupovaní z autobusu na autobus si musíš kartu odkliknúť na každom autobuse. Ak cesta trvá menej ako 60 minút, bude ti účtovaná iba jedna cesta.

Ako zistím môj kredit na OPAL karte?
- pri každom odklinutí na OPAL terminálny ti displej ukáže zostatok kreditu

- online
- zavoláš na 13 67 25 (13 OPAL)
- navštíviš registrovaného predajci OPAL kariet a spýtaš sa

Môžme sa dvaja deliť o jednu OPAL kartu?
Nie, každý cestujúci musí mať svoju vlastnú.

Viac informácií na https://www.opal.com.au/


Kam dál?