Austrália - Študentské víza jednoduchšie s G8M8

Austrália - Študentské víza jednoduchšie s G8M8

Od 23. Novembra 2014 rozšíril austrálsky imigračný úrad SVP - Streamlined visa processing aj na kurzy Advanced Diploma na vybraných súkromných odborných školách. Pri žiadosti o víza pod SVP je študent automaticky zaradený do hodnotiacej úrovne 1 a odpadá mu povinnosť dokladať finančné krytie.

Streamlined visa processing je v platnosti už od 2012. Študenti ale doteraz mohli SVP využívať iba pri štúdiu kurzov Bachelor a Master.

Môžem žiadať o študentské víza pod SVP?

Áno, ak sa zapíšeš na kurz Advanced Diploma alebo balíček kurzov, tzv package: Certificate + Diploma + Advanced Diploma, na vybraných školách SVP eligible education providers.

Zmení sa proces prihlasovania na školu?

Škola od teba bude vyžadovať viac dokumentov, t.j prehlásenia a deklarácie, že disponuješ finančnými prostriedkami. Škola ťa bude hodnotiť pod GTE - Genuine Temporary Entrant kritériom. Získanie ponukového listu môže byť zdĺhavejšie nakoľko škola bude podrobnejšie posudzovať každú prihlášku. V určitých prípadoch si môžu vyžiadať aj video skype hovor so študentom.

SVP znamená, že nemusím mať finančné krytie?

Nie. Disponovať finančným krytím musíš, aj keď žiadaš o študentsko-pracovné víza do Austrálie pod SVP. Rozdiel je v tom, že imigračný úrad ho od teba vo väčšine prípadoch nebude vyžadovať. Ak však imigračný úrad má pochybnosti, výnimočne si môže krytie vyžiadať a ty máš povinnosť v takých prípadoch ho doložiť.

Zoznam škôl - SVP eligible education providers

Sydney (NSW):

Australian Institute of Professional Accounting (AIPE)
CASS Training
Strathfield College
Study Group
Kent Institute
Australian Pacific College (APC)
Academies Australasia (ACA)
Academy of Information Technology (AIT)

Perth (WA):

WAIFS (West Australian Institute of Further Studies)
Cambridge International College (CIC - Western Australia)

Melbourne (VIC):
Lonsdale Institute

Gold Coast (QLD):

Envirotech Institute of Education
Imagine Education Australia

Pre viac infomácií o študentsko-pracovných vízach do Austrálie a SVP nás neváhaj kontaktovať.

Kam dál?