Daň z príjmu v Austrálii pre držiteľov študentských a work and holiday víz

Daň z príjmu v Austrálii pre držiteľov študentských a work and holiday víz

Austrália je obľúbenou destináciou pre medzinárodných študentov a ľudí na work and holiday vízach (tzv. pracovné prázdniny), z ktorých každý má svoje jedinečné daňové povinnosti. Tento článok poskytuje komplexný návod na pochopenie dane z príjmu pre držiteľov týchto víz, vrátane daňových sadzieb, kľúčových rozdielov a ďalších dôležitých informácií.


Daňové sadzby

Študentské víza:

- Medzinárodní študenti so študentskými vízami sú zvyčajne považovaní za rezidentov na daňové účely, ak sú v Austrálii viac ako šesť mesiacov​​.

- Ako daňoví rezidenti majú nárok na nezdaniteľné minimum vo výške 18 200 AUD, čo znamená, že neplatia daň z prvých 18 200 AUD svojho príjmu.

- Daňové sadzby na rok 2023-24 pre daňových rezidentov:

- 0 % na príjmy do 18 200 AUD

- 19 % na príjmy od 18 201 do 45 000 AUD

- 32,5 % na príjmy od 45 001 do 120 000 AUD

- 37 % na príjmy od 120 001 do 180 000 AUD

- 45 % na príjmy nad 180 000 AUD​​.


Work and Holiday víza:

- Osoby s work and holiday vízami (subclass 462) sú považované za nerezidentov na daňové účely, bez ohľadu na dĺžku ich pobytu​

- Nemajú nárok na nezdaniteľné minimum a majú odlišné daňové sadzby

- Daňové sadzby pre osoby na týchto vízach:

- 15 % na príjmy do 45 000 AUD

- 32,5 % na príjmy od 45 001 do 120 000 AUD

- 37 % na príjmy od 120 001 do 180 000 AUD

- 45 % na príjmy nad 180 000 AUD​​.


Obdobie daňového roka v Austrálii

Austrálsky daňový rok trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka​.


Podávanie daňového priznania: Kto a Kedy?

Kto musí podávať daňové priznanie:

- Každý, kto počas finančného roka mal príjem, musí podať daňové priznanie

- Pre držiteľov študentských víz platí, že ak ich príjem presahuje nezdaniteľné minimum (18 200 AUD), musia podať daňové priznanie​​

- Osoby na pracovných prázdninách musia podať daňové priznanie bez ohľadu na výšku príjmu kvôli absencii nezdaniteľného minima

Termíny:

- Termín na podanie daňových priznaní pre fyzické osoby je 31. októbra po skončení finančného roka​​

- Ak budete riešiť daňové priznanie s registrovaným daňovým agentom, môžete mať predĺžený termín pre podanie, ale daňového agenta musíte angažovať do 31. októbra.


Výhody využitia daňového agenta

Používanie daňového agenta môže byť prospešné z niekoľkých dôvodov:

- Odbornosť: Daňoví agenti sú oboznámení s najnovšími daňovými zákonmi a odpočtami, na ktoré by ste mohli mať nárok

- Presnosť: Pomáhajú zabezpečiť, aby vaše daňové priznanie bolo presné, čím minimalizujete chyby a potenciálne audity​​

- Úspora času: Príprava vlastného daňového priznania môže byť časovo náročná a mätúca, daňový agent tento proces zjednoduší​

- Maximalizácia vrátenia: Daňoví agenti sú schopní nájsť odpočty a rabaty, čím potenciálne zvýšia vašu daňovú refundáciu


Platenie daní: Daňové identifikačné číslo (TFN) vs. Samostatná zárobková činnosť (ABN)

Daňové identifikačné číslo (TFN):

- TFN je jedinečné číslo vydané Austrálskym daňovým úradom (ATO) pre fyzické osoby a podniky​​

- Ako zamestnanec, váš zamestnávateľ bude zrážať daň z vášho platu na základe vášho TFN a úrovne príjmu, a bude ju priamo odvádzať ATO

- Na konci finančného roka dostanete od zamestnávateľa súhrn platieb, ktorý použijete na vyplnenie daňového priznania

Samostatná zárobková činnosť (ABN):

- Ak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba, ste zodpovední za svoje vlastné daňové povinnosti

- Musíte sa zaregistrovať pre Austrálske obchodné číslo (ABN) a možno sa budete musieť registrovať pre Daň z tovarov a služieb (GST), ak váš obrat presahuje 75 000 AUD

- Samostatne zárobkovo činné osoby musia platiť dane zo svojich podnikateľských príjmov, ktoré sú zahrnuté v ich individuálnom daňovom priznaní

- Môžete potrebovať platiť štvrťročné platby Pay As You Go (PAYG) na základe vášho odhadovaného príjmu


Ďalšie dôležité fakty:

- Superannuation: Zamestnávatelia sú povinní prispievať do superannuation fondu pre oprávnených zamestnancov, vrátane ľudí na work and holiday a študentských vízach, ak zarobia viac ako 450 AUD za mesiac​​

- Rezidenčný Status: ATO určuje daňovú rezidenciu na základe vášho víza, dĺžky pobytu a účelu pobytu. Rezidenčný status výrazne ovplyvňuje vaše daňové sadzby a povinnosti​​

- Medicare Levy: Väčšina rezidentov podlieha Medicare príspevku vo výške 2 % z ich zdaniteľného príjmu, ktorý financuje verejný zdravotný systém. Držitelia študentských a work and holiday víz sú oslobodení od tohto príspevku


Pochopenie vašich daňových povinností je kľúčové pre zabezpečenie dodržiavania austrálskych zákonov a maximalizáciu vašich potenciálnych refundácií. Angažovanie daňového agenta môže zjednodušiť proces a zabezpečiť, že splníte všetky svoje povinnosti presne a včas.


Platné k 30/06/2024
Zdroje:
https://www.ato.gov.au/ a https://www.studyaustralia.gov.au/en

 

Kam dál?