Dočasné uvoľnenie pracovných hodín pre držiteľov študentských víz

Dočasné uvoľnenie pracovných hodín pre držiteľov študentských víz

Na podporu poskytovania určitých služieb počas pandémie COVID-19 zaujme Department of Home Affairs and Australian Border Force flexibilný prístup k držiteľom študentských víz, vrátane tých, ktorí pracujú nad rámec svojich bežných pracovných obmedzení, ale iba v nižšie uvedených odvetviach.


Môžete pracovať viac ako 40 hodín za 14 dní, ak ste zamestnaní:
- registrovaným poskytovateľom „aged care“ pred 8. septembrom 2020 (musí to byť schválený poskytovateľ alebo poskytovateľ služieb starostlivosti financovaný Commonwealthom s ID RACS alebo NAPS ID)
- registrovaným poskytovateľom National Disability Insurance Scheme
- v poľnohospodárskom sektore
- v sektore tourism a hospitality
- zapísaní na kurz „health care“ a podporujete úsilie v oblasti zdravia proti COVID-19 podľa pokynov zdravotníckych pracovníkov

Študenti, ktorí vo vyššie uvedených sektoroch pracujú viac ako 40 hodín za 14 dní, musia:
- zachovať svoj zápis do kurzu
- zabezpečiť uspokojivú účasť na kurze
- zabezpečiť uspokojivý progres kurzu

Držitelia študentských víz, ktorí zrušia prihlášku a prestanú navštevovať hodiny alebo nedosahujú uspokojivý progres v kurze, môžu porušovať svoje vízové​​ podmienky.

Toto sú dočasné opatrenia počas pandémie COVID-19 a vláda ich priebežne môže aktualizovať a meniť.

Zdroj: Temporary relaxation of working hours for student visa holders (homeaffairs.gov.au)

Kam dál?