DOPIS KRAJANŮM

Sydney dne 12. června 2007

18. června je to přesně rok, co jsem dorazil do Austrálie. Nechtěl jsem opakovat otřepanou frázi o tom, jak čas letí, ale při pohledu na uplynulý rok mě nenapadá nic trefnějšího.

Rok není dostatečná doba na reflexi toho, co se podařilo a co nikoli, mnoho plánů je ještě před námi, a to především ty, jejichž příprava je náročnější. Mnohé výsledky dlouhodobého úsilí českého konzulátu v Sydney jsou ovšem markantní a dovolím si předpovídat, že v nejbližším období budou ještě podtrženy. Především bych chtěl uvést vstup českých automobilů Škoda na australský trh. Nemalou měrou k rozhodnutí koncernu Volkswagen o dovozu automobilů přispěl vedoucího obchodně-ekonomického úseku GK Sydney Ing. Petr Darmovzal, který neúnavně 5 let přesvědčoval jak zástupce škodovky, tak představitele mateřské německé skupiny. V letošním roce jeho mise zde končí, věřím však, že „okřídlený šíp" se stane jedním ze symbolů naší země v Austrálii a připomínkou jeho práce.

Daří se také získávat prostředky českého státního rozpočtu na krajanskou a klubovou činnost. V roce 2007 bylo rozděleno mezi jednotlivé sdružení a spolky v Austrálii a na Novém Zélandu téměř půl miliónu korun! Plány na rok příští jsou ještě ambicióznější, doufejme, že ekonomická situace naší země umožní i nadále tuto štědrost.

Podařilo se také přebudovat a zpřehlednit webové stránky generálního konzulátu a nově zavést službu zasílání novinek z České republiky a aktualit konzulátu přímo do Vašich e-mailových schránek. Máte-li přístup k internetu, stačí v kolonce „aktuální informace" vyplnit krátký formulář a budete vždy informování o chystaných akcích, novinkách a zprávách konzulární povahy. Věřím, že i nové otevírací hodiny našeho úřadu pro veřejnost s rozšířením na odpolední hodiny a zavedení sobotních mimořádných otevíracích hodin přinesly zlepšení našich služeb a přispěly k jejich větší dostupnosti.

Před rokem jsem často zmiňoval problematiku zavedení tzv.biometrických pasů. Mnohé se vyřešilo: přestáli jsme počáteční zmatky, výpadky počítačového systému a naučili se řešit konflikty v evidenci obyvatel, dokonce se zkrátily čekací doby na pas. K ideálnímu stavu je ovšem ještě hodně daleko. Věřte, že mě tato otázka velmi tíží a při své cestě do ČR budu odpovědným lidem vysvětlovat těžkosti, které nový systém přinesl a hledat možnosti vylepšení. Jako argumenty přitom použiji právě Vaše připomínky a zkušenosti kolegů ze zastupitelství států EU v Sydney.

Rok nebyla bohužel dostatečná doba, abych navštívil úplně všechny krajanské společnosti a kluby a poznal širší zázemí Čechů v Austrálii a na Novém Zélandu. Jsem dlužný především Západní Austrálii, věřím ale, že se do konce roku podaří naplánovat a uskutečnit i tuto cestu. Loňské předsevzetí, že se podaří stabilizovat síť českých honorárních konzulátů se ve spolupráci s velvyslanectvím v Canbeře naplňuje. V současné době čekáme na postoj českého ministerstva zahraničních věcí k našim nominacím, a pokud půjde vše podle našich představ, přistoupíme k proceduře otevírání konzulátů na Novém Zélandu i v Austrálii.

v následujícím měsíci se chystám na dovolenou do vlasti, už teď však započaly přípravy na zásadní akce chystané v říjnu. Půjde především o aktivity obchodně-ekonomické, které mají zviditelnit naši zemi mezi australskými investory a podnikateli, ale také o přípravu oslav státního svátku. Dovolte mi, abych Vám touto cestou oznámil, že Generální konzulát bude pořádat oslavy Dne vzniku samostatného československého státu v Národním domě Sokola Sydney. V roce dalším bych chtěl, aby se uskutečnil recipročně v prostorách Česko Slovenského country klubu. Chci tímto docílit bližší spolupráce s krajanskými organizacemi a přinést oficiální oslavu do míst, kde tradičně bývá, do míst, která jste zvyklí navštěvovat a která jsou spojena s českou přítomností. Věřím, se potkáme v hojném počtu a připomeneme si tak důležitý den české historie.

Generálni Konzulát v Sydney timto oznamuje, že v dnech 5. 7. 2007 a 6. 7. 2007 bude úrad Generálniho Konzulátu uzavřen pro verejnost z důvodu státnich svátku České republiky.

Závěrem bych chtěl, tak jako vždy, popřát především dobré zdraví!

Vít Kolář, generální konzul

Vážení krajané,

Vážení krajané,

Vážení krajané, vážení přátele České republiky,