EDITORIAL


MÁJ, VITAJ...

Vážení čitatelia Heraldu. Pre tých z vás, ktorí dodržujete tradície, dúfam, že ste sa pobozkali pod palmou namiesto pod rozkvitnutou čerešňou
Májovým číslom by som rád privítal novú editorku Hanku, ktorá nahradila našu šikovnú Pamelku. Pamelke prajeme veľa úspechov v jej kariére a osobnom živote na Slovensku, kde sa po rokoch strávených v Austrálii vrátila tento týždeň. Hanku v teame vítame a tešíme sa na jej tvorivosť, príspevky a hlavne nové nápady, s ktorými prichádza.
Ja som sa osobne vrátil z Čiech a Slovenska pred dvoma týždňami a už zarezávam. Chcem poďakovať za pomoc pri rozširovaní informácií o Austrálii počas našich výstav a prezentácií v ČR a SK tým z vás, ktorí ste ich preposlali ďalej.
Jednou vetou by som vystihol zmeny a pomery u nás v domovine: Ekonomika a finančná situácia sa lepší a hýbe vpred k väčšiemu konzumpcionizmu a pokroku, avšak medziľudské vzťahy a medzera v sociálnych skupinách sa prehlbuje a zhoršuje.
Moja rada do novoprichádzajúcej zimy, nehanbite sa preto obliecť teplo, ináč vás ofúkne studený jesenný vietor a chorobe sa nevyhnete.
Prajem Vám veľa radostného čítania.

Kam dál?