EDITORIAL: AKO BOLO, AKO BUDE...

EDITORIAL: AKO BOLO, AKO BUDE...

NOVÁ GENERÁCIA HERALDU
SKRACHOVANÉ ŠKOLY

Všimli ste si? Vlastne ešte ste asi nemali možnosť lebo ste si neprezreli celý Herald. Verím, že postrehneme malé grafické zmeny, ktoré navrhol náš nový editorský a grafický tím. Osobne sa mi tieto zmeny veľmi páčia a do budúceho Heraldu spravíme ešte viac vylepšení.
V posledných pár týždňoch ste sa mohli dočítať v Sydney Morning Heralde a vidieť na televíznom kanále ABC o zahraničných študentoch vykorisťovaných reštauráciami. Hlavne sa to týka prípadov, kde musí mať jednotlivec odpracovaných 900 povinných hodín praxe potrebných k získaniu trvalého pobytu v Austrálii. Študenti pracujú v reštauráciach zdarma, aby získali prax alebo si túto prax dokonca kupujú. Drvivá väčšina prípadov študentov je indického pôvodu.
Niekoľko migračných agentov bolo preverovaných a dokonca jedného federálna polícia obvinila z niekoľkých trestných činov. G8M8.COM spolupracuje s migračnými firmami, ktoré majú mnoho rokov praxe. G8M8.COM odporúča spolupracovať s Austrálskymi migračnými agentami a právnikmi, pretože vás budú vedieť najlepšie obhájiť v ich domácom Austrálskom prostredí.
Čo sa týka škôl, tak v blízkej dobe preto možno uvidíme niekoľko prípadov škôl, ktoré sa dostanú do “úzkych” či už finančne alebo v záležitostiach spojených s ich registráciou. Už sa tak stalo v pondelok večer, dňa 27. 7. 09 keď zavrela svoje dvere Sterling College. Osobne si myslím, že Českí a Slovenskí študenti nebudú moc ovplyvnení týmto dianím. Turbulencia vzniká hlavne pri školách, ktoré ponúkajú kurzy Commercial Cookery a podobné kurzy smerujúce k získaniu vysťahovania. Mnohé vládne orgány už započali vyšetrovať vzniknutú situáciu, i keď sa donedávna hrali na mŕtveho chrobáka. Ich aktivita by mala mať za následok zvýšenie kvality vzdelania v Austrálii.
V prípade nejakých otázok navštívte G8M8 Great Mate /adresa na zadnej obálke Heraldu/.

Kam dál?