FAQ COVID-19 alebo čo potrebuješ ako študent v Austrálii vedieť o novom type koronavírusu

FAQ COVID-19 alebo čo potrebuješ ako študent v Austrálii vedieť o novom type koronavírusu

Vzhľadom k vzniknutej situácii sme sa rozhodli informovať svojich študentov o novinkách týkajúcich sa opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19. Spracovali sme informácie vychádzajúce z najčastejšie kladených otázok poisťovní, ktoré sprostredkovávajú poistenie pre študentov v Austrálii (OSHC).

 

Aké sú príznaky ochorenia COVID-19?

Medzi hlavné príznaky patrí horúčka (vysoká teplota), kašeľ, bolesť v krku a dušnosť.

 

Kedy mám vyhľadať pomoc? Čo robiť, pokiaľ mám príznaky COVID-19?

Pokiaľ si v posledných 14-tich dňoch cestoval do zahraničia a vykazuješ príznaky chrípky (ako je horúčka, kašeľ, bolesť v krku alebo dušnosť), mal by si okamžite vyhľadať lekársku pomoc a lekára informovať o svojich príznakoch a histórii svojej cesty. Doporučujeme skontaktovať nonstop linku National Coronavirus Health Information Line na čísle 1800 022 222, kde je možné akékoľvek príznaky prekonzultovať so zdravotnou sestrou, ktorá doporučí ďalší postup a liečbu.

Pokiaľ študent vyžaduje liečbu GP (General Practitioner alebo obecný lekár), návšteva za neho bude plne uhradená. Študent môže bez poplatku vyhľadať preferovaného poskytovateľa doporučeného vašou poisťovňou vo svojom okolí, v krajnom prípade ktoréhokoľvek.

V reakcii na COVID-19 zaviedla austrálska vláda nové zabezpečenie MBS (Medicare Benefits Schedule), ktoré ľuďom umožní prístup k základným zdravotným službám u nich doma, zatiaľ čo budú v izolácii či karanténe, aby sa znížilo riziko vystavenia zraniteľných osôb koronavírusu COVID-19 v komunite. Jedná sa o dočasné 6-mesačné opatrenie. Viac informácií nájdete na webových stránkach austrálskych vlád.

Ako sa môžem chrániť?
  • Pokiaľ je to možné, udržuj si odstup od kohokoľvek, kto vykazuje príznaky respiračného ochorenia (napr. kýchanie, kašeľ), alebo skrátka od kohokoľvek, pretože nikdy nevieš, či ten človek prenáša nákazu bez vykazovania príznakov.
  • Kýchaj a kašli jedine do vreckovky, ktorú následne okamžite vyhodíš, či do vlastného rukávu. Vždy si následne dôkladne umy ruky.
  • Dôležitá je častá hygiena a dôkladné mytie rúk mydlom najmenej 20 sekúnd v teplej vode, prípadne používania dezinfekčných gélov na ruky na báze alkoholu, pokiaľ nie je po ruke voda ani mydlo.
  • Nedotýkaj sa očí, nosa a úst bez umytých rúk.

Musím nosiť masku na tvári (rúšku, respirátor, šatku, atď.)?

Kedy by som mal navštíviť pohotovosť?

Pokiaľ je situácia považovaná za núdzovú (napr. si vážne zranený či chorý, prípadne máš ťažkosti s dýchaním), zavolaj okamžite záchrannú službu na linke 000. Pokiaľ je vyžadované ošetrenie, ale nejedná sa o život ohrozujúci stav, zváž návštevu doktora alebo GP pred návštevou pohotovostného oddelenia, alebo konzultuj svoj zdravotný stav s lekárom po telefóne.

Je hradené testovanie na COVID-19?

Zahraniční študenti majú hradenú lekársku starostlivosť poskytnutú v nemocnici i mimo nej, vrátane návštev GP a testov (napr. patológia), do tejto služby spadá tiež predpis liekov. Všetko za predpokladu, že je služba uznaná spoločnosťou Medicare a je pripojené číslo položky MBS. Bupa RFOSHC poskytuje úhradu výdajov až do 100 % MBS. Pokrytie lekárskej starostlivosti sa v súvislosti s COVID-19 nelíši. Poisťovňa NIB zaručuje úhradu 85 % nákladov z položiek MBS spojených s testovaním (test musí mať platné číslo položky), patológie a radiológie.

Bude mi hradená prípadná hospitalizácia kvôli COVID-19?

Hospitalizácia kvôli COVID-19 je rovná štandardnej hospitalizácii a ku zmene podmienok tu nedochádza. Čakacie lehoty na už existujúce podmienky sa budú i naďalej uplatňovať, pričom každý prípad sa posudzuje individuálne.


Pokiaľ študent prišiel do styku s COVID-19 pred vstupom do Austrálie a taktiež pred účinnosťou OSHC zmluvy, bude to považované za už existujúci stav?

Podmienky sa vzťahujú i na tieto prípady. Pri akomkoľvek prijatí do nemocnice alebo využití lekárskej repatriácie bude spravený štandardný postup hodnotenia existujúceho stavu s 12-mesačnou čakacou lehotou. Každý prípad bude posudzovaný individuálne s potvrdením príznakov prostredníctvom príslušných lekárskych osvedčení alebo záznamov.

Čo je už existujúci stav?

Osoba je zaradená do už existujúceho stavu, keď má indispozíciu či ochorenie a podľa názoru povereného lekára tieto známky alebo príznaky tejto indispozície či ochorenia existovali kedykoľvek behom 6 mesiacov pred príjazdom do Austrálie.

Vzťahuje sa na študentov úhrada za lieky na predpis, ktoré pomáhajú pri zotavení z COVID-19?

Študenti registrovaní u OSHC si budú mocť nárokovať $50 za položku na predpis uvedenú na schéme farmaceutických výhod (PBS). Táto výhoda je limitovaná ročne $300 za jedného študenta a $600 za pár / rodinu. Na lieky ako sú Panadol, Nurofen a mnoho ďalších voľne dostupných liekov, sa úhrada nákladov nevzťahuje.

Keď sú študenti izolovaní v homestay, budú im hradené náklady na stravu a ubytovanie?

Nie. Na toto sa výhody nevzťahujú, nakoľko sa jedná o zdravotné poistenie, a pokrytie nákladov je teda spojené iba s výdajmi na liečbu. Pre viac informácií je možné navštíviť články týkajúce sa COVID-19 či ďalších FAQ.

Pokiaľ škola pozastavila moj dátum zahájenia štúdia, môžem pozastaviť služby poistenia OSHC?

Zahraniční študenti, ktorým bolo povedané, aby odložili štúdium o niekoľko týždňov a už sú v Austrálii, nemôžu tieto služby pozastaviť, pretože podmienkou ich víz je, že majú zdravotné poistenie OSHC bez ohľadu na to, či kurz začal alebo nie. Pokiaľ študent ešte neprišiel do Austrálie, môže presunúť svoj začiatok poistenia tak, aby odpovedalo dátumu príjazdu.

Kde môžem nájsť mentálnu podporu?
  • Lifeline Australia (13 11 14) 
  • Beyond Blue (1300 224 636) 
  • Headspace (1800 650 890) 
  • Kids Helpline pre mladších 25 rokov (1800 55 1800)
  • Na linke podpory pre študentov u tvoje poisťovne 
Kde môžem hľadať viac informácií?
 

Kam dál?