GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY

Vážení krajané,
koncem letošního roku čeká Českou republiku zásadní krok – vstup do schengenského prostoru, dovolte mi, abych Vám v této souvislosti přiblížil důležitost této události. Změny, které vstup přinese, jsou zásadní a zjednodušeně řečeno znamenají konec hraničních bariér v naší zemi.
Schengenský prostor zahrnuje většinu zemí EU (s výjimkou Velké Británie a Irska) a dále Norsko a Island. Mezi všemi těmi to státy již neexistují vnitřní hranice. V praxi to znamená, že cestovatel do jakékoliv země uvnitř schengenského prostoru překročí její vnější hranici a dál může cestovat po ostatních zemích bez dalších hraničních kontrol a zdržení.
Česká republika bude od okamžiku vstupu ze všech stran obklopena zeměmi, které jsou součástí společného schengenského prostoru, a proto už nebude mít žádné hranice. Hraniční a celní režim zůstane zachován pouze na mezinárodních letištích, a to jen pro ty pasažéry, kteří přicestují ze zemí mimo schengenský prostor. Pokud tedy do České republiky přicestujete například z Turecka, budete podléhat stejnému kontrolnímu režimu jako doposud. Pokud však přiletíte třeba z Francie, přistanete na speciálním schengenském letištním terminálu a nebudete již odbavování jako při příletu z cizí země, ale jako by jste letěli vnitrostátní linkou.
Tato změna se samozřejmě dotkne i osob, které nejsou státními příslušníky některé ze schengenských zemí. Do České republiky mohou cestovat bez víza jako doposud, což je případ státních občanů Austrálie a Nového Zélandu, nebo přicestují na základě uděleného jednotného schengenského víza. Je důležité vědět, že délka bezvízového pobytu se v rámci zemí schengenského prostoru sčítá! To znamená, že například australský státní občan může pobývat bezvízově v České republice po dobu maximálně 90 dnů - tak jako doposud. Pokud však navštíví více zemí schengenského prostoru, 90 denní lhůta se počítá od vstupu do prvního schengenského státu. Neznamená to tedy, že by lhůta 90 dnů bezvízového pobytu platila pro každý další schengenský stát znovu. Po uplynutí povolených 90 dnů může tato osoba na území schengenu vstoupit znovu teprve po uplynutí dalších 90-ti dnů, nebo dříve, ale na základě uděleného schengenského víza. Při potřebě delšího pobytu v České republice bude samozřejmě možné, tak jako doposud, požádat o vydání dlouhodobého víza. Toto vízum však bude uplatiti jako dlouhodobé jen na území Česka. Svému držiteli, ale zajistí možnost tranzitu přes schengenské země při cestě do nebo z České republiky.
Občané zemí, kteří musí mít na území schengenu platné vízum, budou s tímto jediným vízem ve většině případů moci cestovat po všech schengenských státech po celou dobu jeho platnosti. Cestující do oblasti schengenu bude podávat pouze jednu žádost, a to u zastupitelského úřadu státu, který je hlavním cílem jeho cesty.

Vážení krajané,
věřím, že „pád“ této poslední hraniční závory přivítáte. Jsem přesvědčen, že Evropa bez hranic Vám bude příjemným přístavem a budete se v ní pohybovat a cítit dobře.

S pozdravem
Mgr. Vít Kolář
generální konzul

Kam dál?