Individuálny tranzit Slovákov cez Českú republiku už nie je možný!

Individuálny tranzit Slovákov cez Českú republiku už nie je možný!

Na základe nového rozhodnutia vlády ČR od 30.3.2020 už nebude možné po príletoch slovenských občanov na letisko v Prahe tranzitovať cez územie ČR individuálnou dopravou(vnútroštátne vlaky, autobusy, taxi, osobné automobily a pod.).

Individuálne prílety občanov SR do Prahy síce budú naďalej možné na základe verbálnych nót vystavených zastupiteľským úradom SR v Prahe, avšak jediný spôsob, ako sa od 30.3.2020 bude možné dopraviť na územie SR už budú len organizované autobusy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, nakoľko nie je možnosť ďalej pokračovať individuálnou prepravou.

Občania SR po prílete na letisko Václava Havla v Prahe budú presunutí do tranzitnej zóny, kde budú čakať na najbližší repatriačný autobus. Tie budú premávať nasledovne:
1. BUS odchod 11:00 hod
2. BUS odchod 23:00 hod

V čase medzi príletom a odchodom autobusu bude pohyb v priestoroch letiska umožnený jedine s rúškom, ktoré musia mať aj počas celého tranzitu cez ČR.

V prípade, že individuálne prilietate do Prahy na letisko Václava Havla, za účelom získania verbálnej nóty slovenského veľvyslanectva v Prahe, postupujte nasledovne:

  1. Kontaktujte slovenské veľvyslanectvo v Canberre minimálne 48 hod pred plánovaným odletom do Európy emailom výhradne na cons.canberra@mzv.sk
  2. Zašlite nasledujúce údaje: meno, priezvisko VRÁTANE diakritiky (mäkčene, dĺžne), dátum narodenia, číslo pasu, číslo letu, ktorým priletíte do Prahy s presným dátumom a časom príletu.
  3. Naše veľvyslanectvo následne pre vás zabezpečí povinnú nótu slovenského veľvyslanectva v Prahe, ktorú budete potrebovať pri odlete z Austrálie ako aj pri prílete do Prahy

❗️Rúško je nevyhnutnou podmienkou tranzitu cez ČR ❗️

Naďalej platí všeobecné odporúčanie pre občanov SR, ktorí plánujú návrat na Slovensko, aby ohľadom zakúpenia leteniek, informácií týkajúcich sa letov z Austrálie, Nového Zélandu a oblasti Pacifiku, ich rušenia a pod, kontaktovali priamo letecké spoločnosti, resp. spoločnosti sprostredkujúce predaj leteniek. V prípade zrušenia letu je letecká spoločnosť povinná ponúknuť náhradný let.

Pri rezervácii leteniek do Európy sa vyhnite leteckým spoločnostiam Qantas a Virgin Australian, ktoré zrušili respektíve budú postupne rušiť medzinárodnú leteckú prepravu.

Veľvyslanectvo SR v Canberre dôsledne monitoruje situáciu týkajúcu sa návratu občanov z Austrálie, Nového Zélandu a oblasti Pacifiku na Slovensko. V prípade, že dôjde k zastaveniu komerčnej leteckej premávky z Austrálie, Nového Zélandu a oblasti Pacifiku do Európy, budú posúdené možnosti ďalšieho postupu.

Kam dál?