Informácie o prenájme počas COVID-19

Informácie o prenájme počas COVID-19

Nakoľko aktuálna situácia vyvoláva otázky týkajúce sa bývania, pripravili sme pre vás pár odpovedí.

1. Môže ma môj prenajímateľ počas tejto krízy vysťahovať?

Práve teraz je novovytvorené opatrenie schválené zákonom vzťahujúce sa na podnájomníkov a prenajímateľov. Minister bude mať právomoc udeliť možnosť neplatenia nájmu pre tých, ktorí stratili prácu kvôli vírusu corona. Kde je napísané:

  • Austrálski prenajímatelia nebudú môcť vysťahovať nájomníkov v rámci balíka na záchranu nájomného, zameraného na ochranu tých, ktorí zápasia počas koronavírusovej krízy so stratou zamestnania.
  • Štátne úrady pracujú na zásahoch na ochranu ôsmich miliónov austrálčanov v nájomných domoch.
  • Federálna vláda zvažuje zníženie dane z príjmu pre prenajímateľov, znižujúcich o sumu, ktorú musia nájomníci platiť.

POZOR, toto pravidlo ale ešte nie je k 26/3/2020 vyhlásené.

Práve teraz dá pokračovať v rovnakých právnych procesoch ako obvykle. Musia sa však naďalej riadiť procesmi stanovenými v zákone o bývaní z roku 2010. Nemôžete byť vyhostení bez súdnych príkazov a fyzicky vás môže vyhodiť iba šerif. Pozrite si informačný prehľad o vysťahovaniach a o tom, kedy váš prenajímateľ môže ukončiť dohodu.

Môžete sa pokúsiť porozprávať so svojím prenajímateľom, vždy je lepšie byť aktívny.

2. Môže môj prenajímateľ pokračovať v prehliadkach spojených s predajom nehnuteľnosti?

Prenajímatelia a ich agenti musia zabezpečiť, aby neporušovali súkromie svojich nájomníkov. V súčasnosti si to môže vyžadovať aj prijatie krokov na zabránenie šírenia vírusu ľuďmi chodiacimi na prehliadky. Bude potrebné zvážiť tieto okolnosti:

  • požiadať každú osobu, ktorá má v úmysle zúčastniť sa na prehliadke, o odpoveď, či sa za posledných 14 dní vrátila zo zahraničia do Austrálie a taktiež, či v súčasnosti trpí horúčkou, bolesťou v krku, kašľom alebo dýchavičnosťou (súčasné hlavné príznaky súvisiace s Covid 19)
  • ak je odpoveď áno, prenajímateľ alebo sprostredkovateľ by mal danej osobe povedať, že nemôže vstúpiť do domu, kým neobsolvuje izoláciu počas 14 dní alebo kým nepodstúpi test na coronavírus
  • zabezpečenie masky na ochranu pred niekým, kto môže byť infikovaný, ale nevykazuje žiadne príznaky (môže byť len prenášačom)
  • poskytovanie dezinfekčného prostriedku na ruky a na umývanie rúk pre ľudí, ktorí sa majú zúčastniť prehliadky a uistiť sa, že ich používajú aj samotní agenti
  • ubezpečiť sa, že sa obhliadajúci ničoho nedotkne
  • obmedziť počet ľudí vo vnútri objektu, aby si udržali bezpečné vzdialenosti medzi sebou

Niekoľko majiteľov a agentov už začali tieto opatrenia uplatňovať v praxi.

3. Stratil som príjem, čo môžem robiť?

Môžete sa pokúsiť porozprávať so svojim prenajímateľom o možnosti zaplatenia zníženého alebo žiadneho nájmu na krátku dobu. Môže to byť aj v jeho záujme, pretože môže byť oveľa ťažšie a drahšie nájsť za vás náhradu. Niektorí prenajímatelia budú ochotní to urobiť, najmä ak im to ich finančná situácia dovoľuje. V zákone o bývaní sa však nenachádza ustanovenie, ktoré by prinútilo prenajímateľov konať v tejto situácii so zhovievavosťou. Tento dokument by pre vás mohol byť užitočný. Pozrite si aj toto vyhlásenie z austrálskeho realitného inštitútu. Môže byť užitočné presvedčiť vášho realitného agenta.

Nemôžete byť vyhostení z vášho domu za nedoplatky z nájmu bez príkazu občianskeho a správneho súdu NSW a fyzicky vás môže vysťahovať iba policajný príslušník.

4. Mám problémy s inými účtami pre domácnosť, čo mám robiť?

Ak máte problémy s platením iných účtov pre domácnosť, ako je elektrina, plyn alebo voda, obráťte sa na svojho poskytovateľa, aby ste sa dozvedeli viac o ich programe pomoci zákazníkom a kritériách oprávnenosti. Všetci maloobchodníci s elektrinou a plynom musia mať program podpory zákazníkov. Ak máte nárok na účasť v programe, ste chránení pred odpojením a predajca by s vami mal spolupracovať na vytvorení vhodného spôsobu platby a ponúknuť ďalšie relevantné úľavy alebo podporu.

5. Mení kríza COVID-19 niektoré z mojich práv alebo povinností?

Nie, momentálne nie. Štátna a federálna vláda majú právomoc oznámiť opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť niektoré z vašich práv a povinností týkajúcich sa vášho nájmu. Udržiavajte kontrolu aktualizovaných stránok, aby ste sa uistili, že máte najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie o svojich zákonných právach na prenájom v NSW.

Ak potrebujete všeobecné právne rady a informácie o prenájme v NSW, navštívte túto stránku. V miestnych nájomných poradenských a advokátskych službách sú najlepší ľudia, ktorí sa zaoberajú otázkami nájmu a ich služby sú zadarmo! Ich kontaktné údaje sú uvedené v časti Získať radu na tejto webovej stránke.

Spravodlivé obchodovanie spoločnosti NSW má na svojich webových stránkach často kladené otázky týkajúce sa COVID-19, čo môže byť taktiež užitočné. 

6. Som v poriadku, ale chcem pomôcť svojej komunite. Ako to môžem spraviť?

Toto je čas, keď sa každý musí navzájom podporovať. Ak viete o susedoch, ktorí môžu mať problémy s mobilitou alebo zdravím, ktoré sťažujú získavanie potravín a iných potrebných vecí, môžete zvážiť oslovenie a priamu podporu. V rôznych oblastiach sa objavujú skupiny vzájomnej pomoci. Mnohé z nich sú na Facebooku a takto možno nájdete aj miestnu skupinu. Ak nie ste v poriadku, môžu vám tieto skupiny pomôcť.

Kam dál?