MAREC - MESIAC KNIHY ALEBO INTERNETU?

Je všeobecne známe, že marec je mesiacom knihy. Alebo to už viac neplatí? Na Slovensku kniha naďalej oslavuje svoje meniny práve v marci. Hoci tento výraz už nie je taký frekventovaný ako v minulosti, ešte stále si ho fanúšikovia kníh pripomínajú. V Čechách naopak svoje mená oslavuje internet.

Hovorí sa, že marec s knihou súvisí vďaka osobnosti Mateja Hrebendu. Slepca, ktorý v 19. storočí chodil z dediny do dediny a ponúkal knihy chudobným. Takýmto spôsobom sa zaslúžil o šírenie slovenskej kultúry a vzdelanosti. Boľ ľudový básnik, národný buditeľ a predavač kníh. Slepota ho neodradila od lásky k literatúre. Knihy si nechával predčítavať a kamarátam diktoval básne, ktoré skladal. Narodil sa a zomrel práve v marci.

V skutočnosti bol však marec vyhlásený za mesiac knihy hlavne z komerčných dôvodov. Štátne orgány ho vyhlásili v roku 1955 s cieľom zlepšiť propagáciu knihy a udržať záujem o literatúru v "hluchom" povianočnom období. Na tejto akcii sa dohodlo ministerstvo kultúry s vtedajším Zväzom československých spisovateľov, nakladateľstvami, knižným obchodom a masovými organizáciami.

V Čechách sa z mesiaca knihy stal postupne mesiac internetu. Rýchly nárast moderných technológií sa ženie dopredu a všeobecný rozhľad si ľudia rozširujú pomocou internetu, kde sa núkajú čerstvé novinky a iné zaujímavé informácie. Jeho zámerom však nie je vytlačiť knihy z ich výsostného postavenia a knižnicami je tento zdroj informácii plne podporovaný.

Čas na knihy je čím ďalej tým viac obmedzenejší. Aj napriek tomu má literatúra v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto.

Skúste si nájsť čas na pár stránok dobrej knihy aj tu v ďalekej Austrálii. Prečítajte si vaše obľúbené knihy v ich originálnom znení. Nielen že si precvičíte gramatiku, ale sa vám rozšíri aj slovná zásoba. A dobrá kniha je vždy vhodnou témou na konverzáciu.

Kam dál?