Možnosti týkajúce sa držiteľov dočasných víz v Austrálii

Možnosti týkajúce sa držiteľov dočasných víz v Austrálii

Aktuálny update Ministra pre imigráciu, občianstvo, migračný servis a multikultúrne vzťahy (Alan Tudge) k situácii v Austrálii k 06/04/2020. Nasledujúce informácie sa týkajú dočasných držiteľov víz v Austrálii.

Držitelia študentských víz majú nasledujúce možnosti:

V Austrálii je približne 565 000 zahraničných študentov, prevažne študujúcich v sektore vysokoškolského vzdelávania alebo odborného vzdelávania. Sú dôležitými prispievateľmi do terciárneho sektora, hospodárstva a zastrešujú až 240 000 austrálskych pracovných miest.

 • študenti nachádzajúci sa v Austrálii viac ako 12 mesiacov si môžu vybrať superannuation až do výšky $10 000 keď splnia podmienky výberu,
 • využívať finančnú podporu rodiny, pracovať na čiastočný úväzok alebo využívať vlastné úspory v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov,
 • imigračný úrad bude prihliadať na okolnosti COVID-19 pri žiadosti o študentské víza, ak by sa nedokázali splniť vízové podmienky,
 • od 1. mája bude pracovná doba opäť 40 hodín/2 týždne pre študentov pracujúcich v aged care, zdravotné sestry a študentov pracujúcich v supermarketoch.

 

Držitelia graduate víz:

 • majú možnosť vybrať si svoje superannuation keď splnia podmienky na jeho výber 

 

Držitelia skilled víz:

Existuje približne 139 000 držiteľov skilled víz, či už na dvojročné alebo štvorročné víza.

 • majú možnosť výberu $10 000 zo svojho superannuation,
 • ak držiteľ nepracuje, ale nebol prepustený - bude možnosť predĺženia víz,
 • firma môže skrátiť pracovný čas držiteľov skilled víz bez porušenia podmienok sponsorship víz,
 • čas strávený v Austrálii pred týmto obdobím sa započítava do požiadaviek na trvalý pobyt.

 

Držitelia turistických víz:

 • odporúčanie vrátiť sa domov čo najskôr, hlavne pre tých ktorí nemajú finančnú podporu od rodiny

 

Držitelia Working Holiday víz:

V Austrálii žije okolo 118 000 ľudí, ktorí majú Working Holiday víza poskytujúce pracovné práva.

 • podporiť prácu v poľnohospodárstve, zdravotníctve a starostlivosti o staršie osoby,
 • zrušená podmienka pracovať 6 mesiacov u jedného zamestnávateľa, ak sa jedná o prácu v kritických odvetviach ako zdravotníctve, starostlivosti o starších ľudí, poľnohospodárstve a starostlivosti o deti, 
 • všeobecne platí, že tí ktorí nemajú finančné možnosti pre život v Austrálii na nasledujúcich 6 mesiacov, by mali prijať opatrenia na opustenie krajiny.

Kam dál?