NA POČIATKU...

Nedávno som sa vrátila zo Západnej Austrálie. Červená zem, horúce slnko a potomkovia domorodého obyvateľstva. Aboriginal people vzbudili vo mne záujem o ich kultúru, život a umenie. Ak chcete spoznať krajinu, v ktorej momentálne žijete, z iného pohľadu, počúvajte ich príbehy.
Pôvodné kultúry Austrálie sú najstaršie kultúry na svete. Domorodé obyvateľstvo verí v dve formy času. Jednou z nich je každodenná cieľovedomá činnosť. Druhou je nekonečný duchovný cyklus nazývaný Altjeringa, cyklus reálnejší ako realita sama.
Dreamtime alebo dreaming je anglický výraz pre Altjeringa, ktorý má mnoho významov. Je to komplexná sieť vedomostí, viery a postupov, ktoré vychádzajú z príbehov o vzniku. Zároveň ovláda duchovné a fyzické aspekty života domorodého obyvateľstva v Austrálii. Dreamtime objasňuje štruktúru spoločnosti, pravidlá spoločenského správania a obradov s cieľom udržať život na zemi. Príbehy zachytávajú veľa motívov a tém. Jeden príbeh má rôzne verzie v rôznych častiach krajiny. Príchodom Európanov dreaming neskončilo, len vstúpilo do ďalšej fázy.

Zem umierajúca, zem znovuzrodená

Kedysi zem bola úple tmavá a tichá. Nič sa nehýbalo na jej neúrodnom povrchu. V hlbokej jaskyni pod pláňou Nullabor spala prekrásna žena, Slnko. Veľký Otec Duch ju nežne zobudil a povedal jej, aby vyšla z jaskyne a prebudila vesmír k životu.
Matka Slnko otvorila oči a akonáhle sa jej lúče dotkli zeme, tma sa rozplynula. Nadýchla sa a atmosféra sa zmenila. Vzduch jemne sa chvejúci ako ľahký vánok zafúkal.
Potom sa Matka Slnko vybrala na dlhú cestu. Zo severu na juh a z východu na západ prešla neúrodnou zemou. Zem v sebe držala semienka všetkého. Kedykoľvek sa nežné lúče Slnka dotkli zeme, tráva, kry a stromy rástli, pokým zem nebola pokrytá vegetáciou. V každej hlbokej jaskyni na zemi Slnko našlo žijúce tvory, ktoré podobne ako ona spali celé veky.
Prebudila hmyz k životu a nariadila mu rozšíriť sa cez trávu a stromy. Zobudila hadov, jaštery a ďalšie plazy a oni vyliezli z hlbín. Hady, ktoré prešli cez krajinu, vyformovali rieky a tak sa oni sami stali tvorcami podobne ako Slnko. Za hadmi sa valili mocné rieky s nespočetným množstvom rýb rôzneho druhu a vodným životom. Potom zavolala na zvieratá, aby ich zobudila a vytvorila im život na zemi.
Matka Slnko povedala všetkým tvorom, že dni sa budú z času na čas meniť z mokrých na suché, z chladných na teplé a tak vytvorila ročné obdobia.
Jedného dňa sa Slnko vybrala na západ oblohy. Obloha zažiarila na červeno. Zmizla z výhľadu a zem sa opäť ponorila do nekonečnej tmy. Tvory sa splašili a od strachu sa k sebe schúlili. O čosi neskôr sa obloha začala rozžarovať na východe a usmievajúce sa Slnko vystúpilo na oblohu. Absolvujúc túto cestu každý deň, Matka Slnko poskytuje čas na oddych pre všetky bytosti na zemi.

- ju, it -

Kam dál?