Nový kurz Social Media Marketing

Nový kurz Social Media Marketing

Ako prvá škola v Austrálii začala APC v Sydney, Brisbane a Melbourne ponúkať inovatívny kurz "Diploma of Social Media Marketing", ktorý reaguje na vzrastajúci dopyt na trhu. Tento kurz je vhodný pre študentov, ktorí chcú pracovať na pozíciách digitálny manažér, alebo marketingový manažér sociálnych médií. Cieľom štúdia je poskytnúť absolventom znalosti a zručnosti z oblastí sociálnych médií a digitálneho marketingu potrebných pre výkon týchto funkcií.

Pre viac informácií kontaktujte zástupcu G8M8.

Kam dál?