Nový zákon o štátnom občianstve Českej republiky

Nový zákon o štátnom občianstve Českej republiky

Máme pre Vás dobrú správu. V Českej Republike bol prijatý nový zákon o štátnom občianstve. Vďaka tomuto zákonu môžu bývalí českí alebo československí občania a ich deti získať občianstvo Českej Republiky.

Občianstvo Českej Republiky je teraz možné získať bez nutnosti vzdať sa občianstva svojej novej zeme. Nový zákon vošiel do platnosti 1. januára 2014.

Niektoré skupiny prípadných žiadateľov však môžu podávať svoje žiadosti len do 31. decembra 2014.

Najtypickejšími osobami, na ktoré sa nové pravidlá vzťahujú sú českí imigranti a ich potomkovia, narodení medzi 1. októbrom 1949 a 7. májom 1969. 

Zpracovanie žiadosti o českom občianstve môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Kam dál?