Podpora zahraničných študentov v NSW

Podpora zahraničných študentov v NSW

Vláda NSW podporujúca zahraničných študentov počas COVID-19.

Krátkodobé núdzové ubytovanie

Vláda NSW bude financovať dočasné riešenie krízových situácií pre uviaznutých zahraničných študentov v rámci balíka 20 miliónov dolárov, ktorý chráni zraniteľných a udržuje štátny rekord ako popredný svetový cieľ na štúdium.

Balíček obsahuje systém dočasného bývania zameraný na študentov, ktorí to skutočne potrebujú, a je dodávaný prostredníctvom schválených poskytovateľov ubytovania pre študentov alebo bývanie u rodín.

Riešenie krízových situácií bude obmedzené na medzinárodných držiteľov študentských víz, ktorí spĺňajú všetky tieto kritériá:

boli vysťahovaní alebo čelia bezprostrednému vysťahovaniu
majú dôkaz o prepustení zo zamestnania
majú úspory menej ako 1 500 USD a žiadne ďalšie možnosti podpory

Očakáva sa, že žiadosti o ubytovanie sa otvoria v nasledujúcich týždňoch. Ak  chcete dostávať aktualizácie tohto podporného opatrenia, prihláste sa na odber NSW mailing listu. Zahraniční študenti, ktorí to potrebujú, môžu tiež zavolať na horúcu linku vlády NSW (13 77 88), aby zistili viac.

 

Právna podpora

Aby sa zabezpečilo, že medzinárodní študenti majú prístup k presnému právnemu poradenstvu počas COVID-19, kúpila vláda NSW 50 000 predplatných viacjazyčnej aplikácie My Legal Mate pre zahraničných študentov v NSW.

Aplikácia sa zameriava na štyri právne oblasti, ktoré študenti a poskytovatelia služieb označili za oblasti, ktoré ich najviac potrebujú - zamestnanosť, bývanie, spory s poskytovateľmi vzdelávania a sexuálne útoky. Informácie sa poskytujú vo viacerých jazykoch a sú poskytované v priamom a zrozumiteľnom formáte. Aplikácie na stiahnutie aplikácie sa otvoria čoskoro. 

Zahraniční študenti v NSW majú tiež prístup k bezplatnému právnemu poradenstvu prostredníctvom Medzinárodnej študentskej právnej služby NSW v Redfern Legal Center. Vláda NSW pridelila tejto službe dodatočné finančné prostriedky, aby pomohla uspokojiť zvýšený dopyt počas pandémie COVID-19. Ďalšiu podporu poskytuje ombudsman pre spravodlivú prácu a mesto Sydney.

Vláda NSW v spolupráci s  Legal Aid NSW  a  LawAccess NSW spustila bezplatnú službu právnej pomoci ľuďom, ktorí čelia právnym problémom podľa zákonov COVID-19 o verejnom zdraví. Zahraniční študenti sú oprávnení využívať tieto služby.

Ak  chcete dostávať aktualizácie tohto podporného opatrenia, prihláste sa na odber NSW mailing listu. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj tu.

 

Balíčky pre núdzovú pomoc

Vláda NSW sa spojila s Foodbank aj s tímom rýchlej pomoci s cieľom dodať núdzové pomocné balíčky a potravinové škatule ľuďom v núdzi, ktorí boli nasmerovaní na samoizoláciu alebo ktorí musia kvôli karanténe podstúpiť karanténu. Viac informácií nájdete tu.

 

Podpora duševného zdravia počas COVID-19

Zahraniční študenti majú prístup k podpore duševného zdravia od vlády NSW prostredníctvom služieb duševného zdravia NSW. V apríli vláda NSW oznámila  balík 73 miliónov dolárov na podporu služieb duševného zdravia počas pandémie COVID-19.

Horúca linka duševného zdravia je k dispozícii každému v NSW a je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Študenti môžu zavolať na číslo 1 800 011 511 a hovoriť s odborníkom na duševné zdravie.

Prístup k platobnej pomoci na účty pre energetické účty (EAPA)

Zahraniční študenti môžu byť oprávnení na účasť v schéme štátnej pomoci pre platby za energetické účty NSW (EAPA).

Systém EAPA je k dispozícii ľuďom, ktorí majú ťažkosti s platením svojich účtov za energiu v domácnosti z dôvodu krátkodobej finančnej krízy alebo mimoriadnej situácie, napríklad zníženého príjmu v dôsledku COVID-19.

Poukážky EAPA sa elektronicky posielajú maloobchodnému predajcovi energie a používajú sa na pripísanie kreditu na príslušný domáci účet za elektrinu alebo plyn. Poukážky EAPA nemôžu byť použité na pripísanie energetického účtu.

Žiadosť o poukážky EAPA zahŕňa posúdenie oprávnenosti. Platia limity poukážok EAPA a sú založené na posúdení oprávnenosti. Študenti sa môžu prihlásiť online na poukážky EAPA. Viac informácií nájdete tu.

 

Zriekli sa nákladov spojených s COVID-19 

Náklady spojené s COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach NSW sa odpustia, ak zahraniční študenti nemajú primerané poistné krytie.

Spoločnosť NSW Health poskytuje poradenstvo ľuďom, ktorí nie sú  oprávnení na Medicare.

Každý, kto má príznaky dýchacích ciest, ako je kašeľ, bolesť v krku / škrabanie alebo dýchavičnosť alebo nevysvetliteľná horúčka, by sa mal testovať na COVID-19. Ďalšie informácie nájdete tu .

 

Vládna horúca linka a centrum služieb NSW

Nová 24/7 medzinárodná služba na podporu študentov prostredníctvom horúcej linky vlády NSW COVID-19 (13 77 88) ponúka bezplatné poradenstvo a informácie o ďalších opatreniach vrátane moratória na vysťahovanie z prenájmu a lekárske, duševné zdravie, právne a núdzové zabezpečenie. Horúca linka je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Študenti môžu bezplatnú pomoc vo svojomom jazyku získať na prekladateľských a tlmočníckych službách na čísle 13 14 50 a požiadať ich, aby sa obrátili na službu NSW na čísle 13 77 88.

Study NSW vyvinula tiež centrum medzinárodných študentských sociálnych služieb, ktoré spája zahraničných študentov s podpornými službami, ktoré majú k dispozícii počas pandémie COVID-19, ktorá je k dispozícii tu.

Study NSW okrem toho poskytuje virtuálne programy zapojenia zahraničných študentov do programu NSW počas pandémie COVID-19. Patria sem pravidelné webináre s Outcome.Life a podnikateľský program FFWD Hub so sídlom Haymarket. Navštívte stránku udalostí a pozrite si nadchádzajúce webináre a sledujte stránku Štúdia NSW Facebook, kde získate aktualizácie.

Ďalšie informácie o balíku podpory NSW nájdete tu.

Zdroj: https://www.mzv.cz/sydney/en/culture_events/nsw_government_supporting_international.html

Kam dál?