Predčasný výber Superannuation v Austrálii

Predčasný výber Superannuation v Austrálii

Oprávnení jednotlivci na dočasných vízach postihnutí súčasnou ekonomickou situáciou počas Covid-19 si od 20. apríla budú môcť požiadať o predčasný výber Superannuation cez účet “myGov” a získať prístup k svojim peniazom až do výšky 10 000 dolárov zo svojho superannuation pred 1. júlom 2020. Austrálski občania a ľudia s trvalým pobytom aj ďalších 10 000 dolárov od 1. júla 2020 do 24. septembra 2020.

 


Jednotlivci nebudú musieť platiť dane z tejto sumy a peniaze sa nebudú brať do úvahy pri posudzovaní výšky zárobku ako príjem.

Zdroj: https://www.ato.gov.au/General/COVID-19/Support-for-individuals-and-employees/

 

Kto má nárok na predčasné požiadanie o Superannuation?

Na základe rozhodnutia vlády majú nárok, okrem Austrálčanov a osôb s trvalým pobytom, iba tri ďalšie kategórie:

 • Držitelia študentských víz, ktorí sú v Austrálii 12 a viac mesiacov, ktorí nie sú schopní uhradiť okamžité životné náklady.

 • Držitelia WaH víz, ktorí nie sú schopní pokryť svoje životné náklady.

 • Držitelia skilled víz, ktorých pracovný čas sa znížil na nulu a naďalej sú v kontakte so svojím zamestnávateľom.

 • Držitelia dočasných víz (okrem študentských víz alebo skilled víz), ktorí nemôžu pokryť okamžité životné náklady.


Podmienka „nemôže pokryť okamžité životné náklady“ je dosť nejasná a je dôvodom, prečo sa na webovej stránke ATO uvádza, že nebudete musieť predložiť dôkazy na podporu svojej žiadosti, ale mali by ste si však uchovať záznamy a dokumenty, ktoré potvrdia vašu oprávnenosť na túto podporu.


Pred ďalším krokom si prečítajte všetky podmienky na webovej stránke ATO.

 

Koľko peňazí si môžem vybrať ak som držiteľom dočasných víz?

Môžete si nárokovať až 10 000 dolárov do konca finančného roka 2020. Neexistuje žiadna minimálna suma na výber, taktiež tieto peniaze nebudú zdanené.

Pri odchode z Austrálie je výber superannuation zdanený nasledovne:

 • Držitelia študentských víz sú obvykle zdaňovaní 35% z vyberanej sumy. 

 • Držitelia WaH víz sú obvykle zdaňovaní 65% z vyberanej sumy.


Kedy si môžem o peniaze požiadať keď som držiteľom dočasných víz?

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá, budete si môcť podať svoju žiadosť od 20. apríla 2020 do 30. júna 2020. Počas tejto doby si môžete uplatniť nárok až do výšky 10 000 dolárov.


Ako sa o výber superannuation žiada?

Žiada sa cez “MyGov” účet. Ak ho ešte nemáte, môžete si ho založiť na my.gov.au, ktorý bude prelinkovaný na váš email a austrálske mobilné číslo (je veľmi dôležité mať k tomuto číslu neustály prístup, pretože budete dostávať overovacie správy pri každom prihlásení sa do vášho MyGov účtu). 

Po prihlásení sa budete musieť prepojiť svoj MyGov účet s austrálskym daňovým úradom. Kliknite na „Prepojiť službu“, vyberte ATO a budete musieť poskytnúť niektoré informácie, ako napríklad vaše TFN (Tax File Number).


Návod na založenie MyGov účtu a jeho prepojenie s ATO (Australian Taxation Office):

 1. Založenie MyGov účtu - kliknite na “create an account”

 

 1. Odsúhlaste podmienky používania kliknutím na “I agree”

 1. Napíšte svoj email a kliknite na “next”

 1. Obdržíte kód na váš email, treba ho pre overenie emailu napísať sem:

 

 1. Zadajte svoje telefónne číslo, kliknite na “next” a čakajte na SMS s registračným kódom

 

 1. Obdržíte kód na vaše číslo, treba ho pre overenie čísla napísať sem:

 

 1. Vytvorte si heslo pre váš MyGov účet a kliknite na “next”

 1. Vytvorte si otázky a odpovede na overovacie otázky (sú celkom 3, za každou dajte len “next”):

 

 

 1. Účet je úspešne založený, kliknite na “continue to MyGov”

 

 1. Pre prelinkovanie na ATO kliknite na “link your first service” 

 

 1. Vyberte z možností “Australian Taxation Office”

 

 1. Odsúhlasenie zdieľanie vašich údajov s ATO kliknutím na “I agree”

 

 1. Vyberte si možnosť na prelinkovanie cez “Question specific to you” a kliknite na “next”

 1. Vyplňte svoje Austrálske daňové číslo (TFN), vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, odkliknite súhlas s podmienkami a kliknite na “next” 

 1. Po prepojení účtu s ATO uvidíte okno na podporu vlády pri Coronavíruse, kliknite na “continue” ak spĺňate podmienky na predčasný výber Superannuation

 


Po potvrdení, že spĺňate kritériá stačí postupovať podľa týchto nasledujúcich krokov:

1. Kliknite na logo ATO (vo vašich službách prepojených s vaším účtom My Gov)

2. Prejdite nadol, kým neuvidíte tlačidlo “Coronavirus Release”

3. Skontrolujte podmienky ešte raz a uistite sa, že máte nárok

 

4. Vyplňte informácie podľa vašej situácie

5. Zadajte kategóriu do ktorej patríte

 

6. Určite, koľko peňazí chcete nárokovať z každého svojho superannuation účtu (až do 10 000 dolárov)

 

7. Zadajte číslo účtu, kde vám má byť vyplatená suma


8. Odošlite žiadosť


Dúfame, že Vám tento návod bol nápomocný. Nezabudnite, že ak čokoľvek potrebujete, sme tu stále s vami.

Váš G8M8 tím

 

Kam dál?