PŘEVRATNÝ OBJEV TŘETÍHO TISÍCILETÍ

VAKCÍNA PROTI AIDS A ÚČINNÉ LÉKY PROTI RAKOVINĚ

Autorem je český vědec a lékař
Jaroslav Rudolf Walter

Narodil se v roce 1936 v Brně. Po maturitě na radiotechnicképrůmyslovce mu tehdejší komunistický režim neumožnil pokračovat vestudiu na vysoké škole z důvodu “nesprávných” rodičů a nekonformníchpolitických názorů. Proto v roce 1957 uprchnul do Rakouska a o rokpozději emigroval do USA. Po krátkém studiu angličtiny na universitě vMichiganu začal studovat chemii na kalifornské universitě v Los Angeles(UCLA). Zmíněné studium dokončil na UC Berkeley. Po té odešel studovatlékařství do Německa, kde na universitě v Goettingen získal doktorát vroce 1972.  

Výzkumy v oblasti rakoviny zahájil během svého působení na onkologickémoddělení v Brémách. Zde v krvi onkologických pacientů objevil něco jako“křivku rakoviny”.

Do rodného Československa se mohl vrátit až po pádu komunistickéhorežimu, po 33 letém exilu. Pokračoval  zde ve své vědecké prácia  léčil pomocí klasické čínské akupunktury.


Výsledkem celoživotního výzkumu doktora J. R. Waltera je objev, v jehož finále nebude stát nic menšího, než je

VAKCÍNA PROTI AIDS I ÚČINNÉ LÉKY PROTI RAKOVINĚ

Zmíněný objev je postaven na tzv. numerické chemii, což je vědeckádisciplina, jejíž základy vypracoval. Další vývoj tohoto vědeckéhooboru umožní najít nové léky všech druhů s minimálními vedlejšímiúčinky a zejména pak umožní najít účinnou léčbu rakoviny a AIDS.

Objev spočívá v tom, že našel způsob jak převést chemické vzorce namatematická čísla a že tato čísla representují biologickou funkci danélátky. Zjistil tak tedy nové vztahy mezi biochemickými látkami naúrovni elektromagnetické energie.

Toto vše umožňuje spočítat, jak má vypadat protilátka HIV a na zmíněném základě je možné tuto vakcínu v labolatoři syntetizovat.

Dále objevil, že zdravotní stav lze zjistit z elektromagnetickýchvlastností krve a našel způsob, jakým tyto vlastnosti monitorovat ještěpřed tím, než lze zjistit i malý rakovinový nádor kdy jsou jiželektromagnetické vlastnosti krve změněny. Tento svůj objev si v praxiověřil na stovkách odběrů krve pacientů. Jedná se tedy o ideálnídiagnosu rakoviny v  nejrannějším stadiu.

Velké objevy potřebují velké osobnosti. Doktor Walter se s důvěrouobrátil na vědecký svět v Austrálii, která je velká nejen svourozlohou, ale i svými možnostmi na poli vědy a tedy vším, co tentoobjev potřebuje k realizaci lidstvem tolik očekávaného léku protirakovině a AIDS. S napětím očekáváme reakci australského Ministertvazdravotnictví, kterému je celá věc zmíněného objevu předána.

S dílčím obsahem vědecké práce MUDr J. R. Waltera, který jeinterpretován formou jakéhosi vědeckého testamentu se případně můžemeseznámit na jeho www stránkách na  webové adrese: www.numerchem.com.

Zdena Malinová Petrik

Kam dál?