VRÁTENIE DANÍ

Finančný rok sa skončil 30. júna 2005. Všetkým, ktorí boli zamestnaní apracovali na TFN (Tax File Number) alebo ABN (Australian BusinessNumber – živnosť) z toho vyplýva povinnosť podať daňové priznanie.Postup pri podávaní daňového priznania je nasledovný:

Potrebujete:
- TFN, ABN ak máte a list od ATO (Australian Taxation Office) s  
   vašim TFN alebo ABN,
- Group Certificate alebo Payment Summary od všetkých
  zamestnávateľov, pre ktorých ste pracovali v období 1. júl 2004 
  až 30. jún 2005,
- bankové detaily (BSB kód, číslo účtu, meno účtu), sumu úroku
  zo všetkých bankových účtov (keď je suma vyššia ako $1),
- bloky, účtenky, faktúry... náklady, ktoré ste vynaložili na  
  dosiahnutie uvedeného zisku,
- iné dokumenty podľa potreby.

    Daňové priznanie by ste mali podať najneskôr dokonca októbra 2005. Každý zamestnávateľ, pre ktorého ste pracovali, vámpreddavkovým spôsobom odvádzal daň (viď. Group Ceritificate). Vaše prvézamestnanie by malo obsahovať najnižšiu odvedenú sadzbu, pretožezamestnávateľ mal brať do úvahy $6.000 nezdaniteľné minimum ($500 zakaždý mesiac v roku, ktorý ste strávili v Austrálii). V každej ďalšejpráci, keď ste zamestnávateľa vopred upovedomili, vám mal odvádzať oniečo vyššiu daňovú sadzbu. Keď to bolo menej alebo viac, sumy sa nakonci finančného roka zrátajú a daň sa vyráta nasledovne: od všetkýchzrátaných zárobkov sa odrátajú nákladové položky, nezdaniteľné minimum,plus daľšie odrátateľné položky. Zo zostatkovej sumy sa vyráta daňpodľa výšky zárobku: $0-$6,000 = 0%; $6,000-$21,600 = 17 centov zkaždého zarobeného dolára nad $6,000; $21,601-$52,000 = $2,652 plus 30centov z každého dolára nad $21,600. Takto veľmi zjednodušene by sa dalpopísať proces vyrátavania daňového priznania.
    Daňové priznanie si môžete zariadiť sami vypísanímformulára (vrátenie môže trvať aj viac ako 2 mesiace), ktorý získate zATO alebo elektronicky po stiahnutí a  naištalovaní programu zwww.ato.gov.au (vrátenie obyčajne trvá 2 a viac týždňov). Keď si na tonetrúfate, máte možnosť využiť služieb G8M8 Great Mate. Keď si dávaterobiť daňové priznanie a platíte poplatok za túto službu overte si,či  osoba je registrovaná ako TAX AGENT. V  opačnom prípade môževaše daňové priznanie skončiť v zlých rukách. G8M8 externe zamestnávaregistrovaného TAX AGENTa, ktorý vám dokáže zariadiť daňové priznaniedo 1 až 2 týždňov od podania. G8M8 Great Mate, posch 7, kancelária 709,401 Sussex St.

Kam dál?