WHO IS WHO: Henry Lawson (1867 - 1922)

HENRY LAWSON
(1867 - 1922)

Henry Lawson, austrálsky básnik a  spisovateľ, bol jedným z prvých,ktorí vo svojich prácach zachytili austrálsky vidiecky spôsob života.Jeho básne a príbehy sa stali inšpiráciou pre mnohých Austrálčanov.

Narodil sa v chudobnej rodine dňa 17. júna 1867, na vidieku v NovomJužnom Walse – na území zlatokopov. Boli to ťažké časy - jeho otecpracoval v miestnej bani a  matka Louisa bola aktivistkou pre žensképráva. Po rozvode v roku 1883  začala v Sydney vydávať feministickénoviny The Dawn. Henrymu sa nedostalo dobrého vzdelania, no práve matkaho podporovala v čítaní kníh. Henry bol hamblivé a citlivé dieťa,nepatril medzi odvážnych chlapcov. Keď dovŕšil 9 rokov, dostal ušnúinfekciu a stal sa čiastočne nepočujúcim. Po čase, ako 14-ročný,ohluchol úplne. V škole sa mu často deti vysmievali, a tak niet divu,že sa z neho stal ešte väčší samotár. Práve v tomto pre neho neľahkomobdobí sa zameral na pozorovanie ľudí a  ich spôsob života, čo zachytili vo svojich prvotinách.

Henry Lawson vyrástol v tichého, zatrpknutého a niekedy zmäteného muža.Vždy veril, že život môže byť krajší a lepší…, avšak sudičky mu už prinarodení veľa šťastia nedopriali... Písanie bolo jediným spôsobom akovyjadriť vlastné pocity. Inšpiroval sa v austrálskom buši a  vjednoduchom spôsobe života ľudí, ktorí v ňom žijú. V tom čase sačítanie poézie stalo veľmi populárnym, takmer každý mal “svojho”obľúbeného básnika, či spisovateľa.

Lawsonova prvotina Song of Australia bola vydaná v roku 1887 v TheBulletin. Lawson patril, takisto ako Banjo Paterson, medzi pravidelnýchprispievateľov. Popularitu si získali vydanými “debatami” na témuaustrálsky buš a život v ňom – zatiaľ čo Lawson tvrdil, že Banjo jeromantik, Paterson si o  Lawsonovi myslel pravý opak – Lawson je plnýzáhuby a smútku. Čitatelia si napriek tomu všimli, že mladý básniknaozaj rozumie austrálskemu spôsobu života a už čoskoro si našielsvojich verných. Medzi jeho populárne zbierky patria While the billyboils, Romance of the Swag, či On the track.

V roku 1890 bola Austrália osídlená už viac než 100 rokov a Lawson bolpreukázateľne prvým spisovateľom narodeným v  Austrálii, ktorý tútokrajinu vnímal skutočnými očami - pochádzal z  buša, žil osamote, ďalekood ľudí žijúcich v mestách, trpel biedou a  nezamestnanosťou a poznalskutočný Outback.

Zaľúbil sa do spisovateľky Mary Gilmore, ktorá však od začiatku vedela,že ich vzťah nemá budúcnosť, a tak aj odmietla Henryho ponuku na sobáš.Henry sa však nevzdával a pokračoval v neľútostnom boji o prežitie apísal stále viac a viac. Chvíle, ktoré patrili medzi jehonajšťastnejšie, boli rozhovory s priateľmi pri pohári piva. Henryveril, že tieto priateľstvá sú skutočné a trvácne.

V roku 1896 si vzal za manželku Berthu Bredt. Mali spolu dve deti, noich manželstvo nebolo šťastné, a tak sa v  roku 1903 rozviedli. Henryzačal veľa piť a stále viac času trávil v  žalári. Básne, ktoré napísalza tmavými stenami väznice, boli poznačené smútkom. Napriek tomu, žejeho cesta životom bola kamenistá a tŕnistá, Henry sa dobre cítil vspoločnosti bezdomovcov, pretože veril, že majú niečo spoločné. Možnoto bolo práve to nespravodlivé rozdelenie šťastia a lásky, čo mu už prinarodení nadelili sudičky.

Henry ochorel na duši i na tele. Istý čas sa liečil na psychiatrii, aleuž nikdy sa z  toho úplne nedostal. Vytrvalo písal až do svojej smrti.Mal len 55  rokov, keď 2. septembra 1922 zomrel v osamelom dome vSydney. Vláda, na znak úcty k tomuto veľkému básnikovi, zaplatilavšetky výdaje na pohreb.

Henry Lawson možno neviedol život v aký veril, no napriek tomu sa stalz neho jeden z najväčších austrálskych básnikov, aký nemá obdobu i vsúčasnosti.

-Ľubica-

Kam dál?