Získaj voucher do Tommys Beer Cafe od G8M8

Získaj voucher do Tommys Beer Cafe od G8M8

NOVOROČNÁ AKCIA pre Great Mate študentov!
Zaplať ďalšiu splátku školného v agentúre Great Mate do konca Januára a my ťa zaradíme do zlosovania o voucher v hodnote $50 do Tommys Beer Cafe.

Žrebovanie prebehne 2. februára. 

Kam dál?