Česky Slovensky

ELSIS

ELSIS ponúka skvelú úroveň výučby, jedinečné vyučovacie metódy a delené formy štúdia, ktoré zabezpečujú rovnomerné zameranie na teóriu a prax. Triedy s malým počtom študentov a maximálne interaktívnym prístupom poskytujú možnosť individuálnej pozornosti lektorov. Všetci učitelia sú veľmi starostliví a vysoko kvalifikovaní v odbore, vrátane niekoľkoročnej praxe. Škola využíva interaktívny spôsob výučby a poskytuje poradenstvo pri hľadaní práce.

Kam dál?