Jazykové kurzy v Austrálii

Podľa čoho si vyberiem správny kurz angličtiny?

  • Ak je tvoja angličtina na úrovni začiatočníka alebo stredne pokročilá, odporúčame začať všeobecnou angličtinou, nakoľko prijatie do ďalších kurzov už vyžaduje určitú znalosť jazyka
  • Ak plánuješ neskôr študovať na univerzite v Austrálii, odporúčame kombináciu akademickej angličtiny a prípravy na IELTS certifikát, ktorý bude potrebný pre prijatie na školu
  • Potrebuješ certifikát pre kariérne účely alebo pre postup v zamestnaní? Mal by si absolvovať jeden z prípravných kurzov na Cambridge alebo IELTS certifikáty
  • Pracuješ alebo študuješ v oblasti medzinárodného obchodu a potrebuješ sa zdokonaliť v obchodnom aspekte jazyka? Rozhodni sa pre obchodnú angličtinu
  • Pre budúcich učiteľov angličtiny máme v ponuke kurzy TESOL a TESCOL
  • Pri nástupe na akademickú angličtinu, obchodnú angličtinu, IELTS a cambridge certifikáty je vždy potrebná určitá úroveň angličtiny, preto študent musí spolu s prihláškou vyplniť aj vstupný test

Všeobecná angličtina General English (GE)

Kurzy všeobecnej angličtiny sú najviac zaužívané u úplných začiatočníkov (aj bez akejkoľvek znalosti angličtiny). Tieto lekcie sa špecializujú predovšetkým na rozvíjanie slovnej zásoby, písania, gramatiky, posluchu a konverzácie. Nástupné termíny sú každý pondelok. Študenti zvyčajne absolvujú vstupný test, na základe ktorého sú potom zaradení do prislúchajúcej vedomostnej úrovne - od začiatočníkov po pokročilých. Po ukončení kurzu je udelený certifikát. Tento typ kurzov je možné študovať v rozpätí od 2 do 52 týždňov.

IELTS International English language testing system - Medzinárodný testovací systém anglického jazyka

Tento typ testu je vytvorený pre medzinárodných študentov, ktorí majú záujem o štúdium predovšetkým na univerzitách v Austrálii, Novom Zélande, Veľkej Británii a v Kanade. IELTS musia absolvovať aj žiadatelia o imigráciu, pracovné a sponzorské víza v Austrálii. Test pozostáva z posluchu, čítania, písania a rozprávania. V každej zo spomínaných oblastí budeš vyhodnotený individuálne a celková známka je daná v bodovom rozpätí 0 až 9, s 0,5 bodovým rozlíšením. Nástupné termíny na kurzy IELTS prípravy sú väčšinou každý pondelok. Samotný test sa uskutočňuje približne raz do mesiaca, v závislosti od presných dátumov, ktoré stanovuje organizátor testu. IELTS test platí maximálne 2 roky.

Akademická angličtina /English for Academic Purposes (EAP)/

Tento typ kurzov, dizajnovaný na prípravu budúcich študentov univerzít, sa sústreďuje na akademický aspekt jazyka. Zvyčajne sa kurzy vyučujú v 5-10 týždňových blokoch. Nastúpné termíny bývajú na začiatku týchto blokov.

Obchodná angličtina /Business English (BE)/

Kurz obchodnej angličtiny pripravuje študentov na zvládnutie komplexnej komunikácie v sfére medzinárodného obchodu. Kurz pripraví absolventa na úspešné zvládnutie manažérskej komunikácie, písanie obchodných listov, komunikácie so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Dĺžka kurzu je 10 týždňov s nástupným termínom každý piaty týždeň.

Prípravné kurzy BEC, PET, FCE, CAE, CPE (Cambridge certifikáty) /Cambridge Preparation Courses/

Cieľom týchto kurzov je pripraviť študentov na úspešné absolvovanie medzinárodných Cambridge certifikátov. V porovnaní s testmi IELTS a TOEFL Cambridge certifikáty nemajú časovo obmedzenú dobu platnosti. Tieto prípravné kurzy sa študujú v 5 rozličných stupňoch náročnosti:

BEC - Business English Certificate

Kurz je exkluzívne zameraný na prípravu študentov do sféry medzinárodného obchodu a komercie. Po úspešnom ukončení prípravy majú absolventi porovnateľne väčšie šance na úspech na medzinárodnom trhu práce. Príprava na test BEC začína 3 krát v roku: v januári, marci a septembri.

PET - Preliminary English Test

Náročnosťou najjednoduchší test angličtiny zameraný na testovanie denno-dennej znalosti anglického jazyka. Nástupné termíny na prípravu PET sú 3 krát v roku: v januári, marci a septembri.

FCE - First Certificate of English

Prvý certifikát z angličtiny. Test zahŕňa písanie, gramatiku, posluch a konverzáciu. Príprava na FCE kurz je 3 krát v roku: v januári, marci a septembri.

CAE - Certificate in Advanced English

Certifikát z pokročilej angličtiny. Test opäť zahŕňa písanie, gramatiku, posluch a konverzáciu, avšak na porovnateľne vyššej úrovni znalosti anglického jazyka. Nástupné termíny na prípravu CAE sú 3 krát v roku: v januári, marci a septembri.

CPE - Certificate of Proficiency in English

Certifikát vynikajúcej znalosti anglického jazyka. Tento test vyžaduje nielen značnú všeobecnú jazykovú zdatnosť už pri nástupe na kurz, ale tiež kladie vysoké požiadavky na rozvinuté jazykové schopnosti v mnohých oblastiach a aspektoch života. K dispozícii sú 3 nástupné termíny v roku - v januári, v marci a septembri. Všetkých päť kurzov je v rozpätí 10 až 12 týždňov.

Kurzy pre učiteľov angličtiny TESOL, TECSOL

Kurz prípravy budúcich učiteľov anglického jazyka má dve úrovne. TESOL je určený pre výuku dospelých a TECSOL je pre výuku detí vo veku 6 až 12 rokov. Absolventi získajú inovatívne pedagogické vyučovacie metódy a stratégie. Podmienkou nástupu do týchto kurzov je vysoká úroveň anglického jazyka. Kurzy sú v trvaní 4, 8 alebo 12 týždňov.

Kam dál?