Dane v Austrálii

Platia študenti v Austrálii dane?

Všetci študenti v Austrálii platia dane v závislosti od dĺžky víz a výšky príjmu. Na konci finančného roka, čiže 30. júna by sa ti mala časť z nich vrátiť. Je to dobrý spôsob ako si vrátiť náklady na štúdium v Austrálii.

7 faktov pre pochopenie daňového systému v Austrálii

  • po pobyte 183 dní a viac sa stávaš austrálskym daňovým rezidentom, to znamená, že platíš takmer o polovicu nižšie dane ako po krátkodobom pobyte
  • ihneď po prílete do Austrálie ti v agentúre pomôžeme požiadať o daňové číslo
  • finančný rok sa začína 1. júla a končí 30. júna
  • po skončení finančného roku máš 4 mesiace na podanie daňového priznania (do 31. októbra)
  • študentsko-pracovné víza povoľujú pracovať aj na živnosť (ABN - Australian Business Number)
  • ak pracuješ na daňové číslo - TFN, po skončení finančného roka ti zvyčajne vrátia určitú sumu z daní. Ak pracuješ na živnosť - ABN, mal by si daň doplatiť
  • G8M8 Great Mate za pomoci registrovaného daňového poradcu za teba podá daňové priznanie za malý poplatok

Tip odborníka


Daňové priznanie si môžeš podať sám, stiahnutím programu e-tax zo stránky daňového úradu. To však odporúčame len pri nízkom zárobku a jednoduchom daňovom priznaní. Peter G8M8 Sydney

Koľko daní budem platiť v Austrálii? | Koľko daní mi vrátia?

V austrálskom daňovom systéme sa rozlišuje "rezident pre daňové účely"(australian resident for tax purposes) a "nerezident pre daňové účely" (australian non-resident for tax purposes). Daňovým rezidentom si, ak máš víza na viac ako 183 dní (pol roka). Ak máš víza kratšie, platiš dane takmer 2x také vysoké, ako pri dlhých vízach t.j. 32.5 centov (32.5%) už z prvého dolára, ktorý v Austrálii zarobíš. Ak si študentské víza v Austrálii predĺžiš a dĺžka tvojho pobytu presiahne 183 dní a viac, zmení sa tvoj status na daňového rezidenta. V závislosti od výšky zárobku ti zamestnávateľ strháva daň pri zdroji - priamo z výplaty (týka sa všetkých pracujúcich na TFN). Nezdaniteľné minimum je v Austrálii AU$18 200 na rok. Táto čiastka sa však znižuje, ak z Austrálie odídeš pred koncom daňového roka o čas, ktorý ti zostáva do konca daňového roka.

 

Zdaniteľný príjem Daň z príjmu - rezident pre daňové účely Daň z príjmu - nerezident pre daňové účely
AU$1-$18 200 0 (nezdaniteľné minimum) 32.5c z každého dolára
AU$18 201-$45 000 19c (19%) za každý dolár nad AU $18 200
AU$45 001 - $120 000 AU$5 092 + 32.5c z každého
dolára nad AU$45 000
AU$120 001- $180 000 AU$29 467 + 37c z každého
dolára nad AU$120 000
AU$29 467 + 37c z každého dolára nad AU$120 000
AU$180 001+ AU$51 667 + 45c z každého
dolára nad AU$180 000
AU$62 550 + 45c z každého dolára nad AU$180 000


Ako požiadam o vrátenie daní v Austrálii? | Čo k tomu budem potrebovať?

Finančný rok v Austrálii začína 1. júla a končí 31. júna. Daňové priznanie musíš podať medzi 1. júlom a 31. októbrom. Do daňového priznania si môžeš zarátať aj nákladové položky, avšak iba tie, ktoré ti pomohli k získaniu príjmu. Ak si zarátavaš nákladové položky vyššie ako AU$300, musíš dokladať aj bločky (preto si ich od začiatku odkladaj). Po sčitaní všetkých príjmov a odrátaní nákladových položiek sa vypočíta daňový základ. Z hore uvedenej tabuľky sa určí výška dane a tá sa porovná so sumou, ktorú ti zamestnávateľ už strhol pri zdroji. Z dlhoročnej praxe vieme, že 99% našim študentom vždy niečo vrátia. To všetko záleží na tom, či si pracoval celý rok alebo len časť, koľko si mal zamestnaní a či ti nezdaniteľnú čiastku odrátal len jeden, alebo viac zamestnávateľov. Ak máš daňový preplatok, daňový úrad ti vráti rozdiel do 1-2 týždňov na tvoj austrálsky účet. Austrálsky daňový úrad od júna 2013 neposiela šeky, preto si nechaj otvorený bankový účet aj v prípade, že odchádzaš z krajiny. V agentúre G8M8 ponúkame služby daňového priznania v spolupráci s registrovaným daňovým poradcom za veľmi výhodnú cenu. Kontaktuj nás alebo vyplň jednoduchý online formulár.

Tip odborníka


Keď odchádzaš z Austrálie natrvalo, ešte pred skončením finančného roka, daňové priznanie si môžeš požiadať podať skôr, ešte pred odchodom z krajiny za pomoci našeho daňového poradcu. Andrea G8M8 Sydney

Výhody a nevýhody práce na živnosť - ABN

Rozdiel v práci na daňové číslo (TFN) a na živnosť (ABN) spočíva v strhávaní dane pri zdroji. Pri práci na daňové číslo ti zamestnávateľ strháva daň z príjmu pri zdroji podľa určených tabuliek. Pri živnosti ti zamestnávateľ nestrháva dane z príjmu, preto ti na konci roka bude vyrúbená daň, ktorú by si mal doplatiť. Výhodou je, že si môžeš odrátať nákladové položky ako napr. auto, notebook, mobilný telefón, časť nájmu, atď.. Podanie daňového priznania pri ABN je pomerne zložité a aj nákladnejšie (AU$150 - $500). Odporúčame využiť služby nášho registrovaného českého daňového poradcu.

Je výhodnejšie pracovať v Austrálii na TFN alebo ABN?

Pokiaľ ti niekto ponúkne prácu s možnosťou výberu byť vyplácaný na daňové číslo (TFN), alebo živnosť (ABN), tak by mala byť hrubá výplata na ABN približne o 25-30% vyššia ako čistá výplata na daňové číslo (TFN) za ten istý výkon práce.

Spracované podľa http://www.homeaffairs.gov.au/ 

Mohlo by ťa zaujímať

Kam dál?