Bodový systém imigrácie do Austrálie

Bodový systém imigrácie/vysťahovania do Austrálie

Vek žiadateľa 18-24 25 bodov
25-32 30 bodov
33-39 25 bodov
40-44 15 bodov
mladší ako 18 a starší ako 44 rokov nie sú spôsobilý na účely tzv. skilled migrácie 0 bodov
Znalosť angličtiny COMPETENT ENGLISH- všeobecná znalosť angličtiny, test IELTS v hodnote najmenej 6.0 bodov zo všetkých 4 častí, alebo iná akceptovaná skúška s ekvivalentným výsledkom 0 bodov
PROFICIENT ENGLISH - výborná znalosť angličtiny, test IELTS v hodnote najmenej 7.0 bodov zo všetkých 4 častí, alebo iná akceptovaná skúška s ekvivalentným výsledkom 10 bodov
SUPERIOR ENGLISH - skvelá znalosť angličtiny, test IELTS v hodnote najmenej 8.0 bodov zo všetkých 4 častí, alebo iná akceptovaná skúška s ekvivalentným výsledkom 20 bodov
Austrálska prax v nominovanom alebo príbuznom odbore Prax 1 rok z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii 5 bodov
Prax 3 roky z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii 10 bodov
Prax 5 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii

15 bodov

Prax 8 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii. 20 bodov
Zahraničná prax v nominovanom alebo príbuznom odbore
*maximálny počet 20 bodov za austrálsku a zahraničnú prax
Prax 3 roky z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v zahraničí 5 bodov
Prax 5 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v zahraničí 10 bodov
Prax 8 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v zahraničí 15 bodov
Kvalifikácia / vzdelanie (austrálske alebo uznané zahraničné vzdelanie) Zahraničný uznaný výučný list
Certificate III/IV dokončený v Austrálii - trade qualification
Diploma dokončená v Austrálii
10 bodov
Vysokoškolské vzdelanie najmenej bakalárske (vrátane Masters/Honours with undergraduate degree) 15 bodov
Doktorantské štúdium - PhD. 20 bodov
Štúdium v Austrálii Minimálne dvojročné štúdium v Austrálii, dokončené štúdium (degree, diploma, alebo trade qualification) 5 bodov
Cudzí jazyk Iba za akreditáciu v organizácii NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) 5 bodov
Body od partnera Partner musí byť mladší ako 45 rokov, získať skills assessment z rovnakého oboru v skill occupation liste ako hlavný žiadateľ a mať znalosť angličtiny na úrovni aspoň IELTS 6.0 alebo ekvivalent 5 bodov
Professional Year Vzdelávací program kombinujúci akademickú prípravu s praxou (aspoň 1 rok z predchádzajúcich 4 rokov) 5 bodov
Vládna nominácia Nominácia jedného zo 7 štátov alebo teritórií na 190 visa, nominované povolanie je na zozname MLTSSL alebo STSOL 5 bodov
Sponzor z regionálnej oblasti Austrálie Austrálsky príbuzný žijúci v regionálnej oblasti alebo štáte a oblasti, ktorý je ochotný žiadateľa sponzorovať. Platné iba pre regionálne sponzorované žiadosti (Regional sponsored) - 489 visa, alebo nominácia štátom/teritóriom pre 489 visa 10 bodov
Štúdium v regionálnej oblasti Austrálie Dvojročné štúdium a pobyt v regionálnych oblastiach Austrálie - dokončené štúdium (degree, diploma, alebo trade qualification) 5 bodov

Špecializovaná kvalifikácia Magisterský titul v oblasti výskumu alebo doktorský titul z austrálskej vzdelávacej institúcie, ktorý zahrňoval minimálne dva akademické roky v relevantnom odvetví. Relevantné odvetvie sú prírodné a fyzikálne vedy, informačné technológie, inžinierstvo a súvisiace technológie. 5 bodov

 

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/  / Tara Kennedy, Registered Migration Agent 0532254
Tento článok je preložený z angličtinya G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.
Platné k 1.5.2019  

Kam dál?