Bodový systém imigrácie do Austrálie

Bodový systém imigrácie/vysťahovania do Austrálie platný od 16.11.2019

Vek žiadateľa 18-24 25 bodov
25-32 30 bodov
33-39 25 bodov
40-44 15 bodov
Mladší ako 18 a starší ako 44 rokov nie sú spôsobilý na účely tzv. skilled migrácie 0 bodov
Znalosť angličtiny COMPETENT ENGLISH- všeobecná znalosť angličtiny, test IELTS v hodnote najmenej 6.0 bodov zo všetkých 4 častí, alebo iná akceptovaná skúška s ekvivalentným výsledkom 0 bodov
PROFICIENT ENGLISH - výborná znalosť angličtiny, test IELTS v hodnote najmenej 7.0 bodov zo všetkých 4 častí, alebo iná akceptovaná skúška s ekvivalentným výsledkom 10 bodov
SUPERIOR ENGLISH - skvelá znalosť angličtiny, test IELTS v hodnote najmenej 8.0 bodov zo všetkých 4 častí, alebo iná akceptovaná skúška s ekvivalentným výsledkom 20 bodov
Austrálska prax v nominovanom alebo príbuznom odbore Prax 1 rok z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii 5 bodov
Prax 3 roky z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii 10 bodov
Prax 5 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii

15 bodov

Prax 8 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v Austrálii. 20 bodov
Zahraničná prax v nominovanom alebo príbuznom odbore
*maximálny počet 20 bodov za austrálsku a zahraničnú prax
Prax 3 roky z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v zahraničí 5 bodov
Prax 5 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v zahraničí 10 bodov
Prax 8 rokov z posledných 10 rokov v nominovanom alebo podobnom odbore v zahraničí 15 bodov
Kvalifikácia / vzdelanie (austrálske alebo uznané zahraničné vzdelanie) Zahraničný uznaný výučný list
Certificate III/IV dokončený v Austrálii - trade qualification
Diploma dokončená v Austrálii
10 bodov
Vysokoškolské vzdelanie najmenej bakalárske (vrátane Masters/Honours with undergraduate degree) 15 bodov
Doktorantské štúdium - PhD. 20 bodov
Štúdium v Austrálii Minimálne dvojročné štúdium v Austrálii, dokončené štúdium (degree, diploma, alebo trade qualification) 5 bodov
Cudzí jazyk Iba za akreditáciu v organizácii NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) 5 bodov
Body od partnera Partner musí byť mladší ako 45 rokov, získať skills assessment z rovnakého oboru v skill occupation liste ako hlavný žiadateľ a mať znalosť angličtiny na úrovni aspoň IELTS 6.0 alebo ekvivalent 10 bodov
Partner. ktorý je Austrálsky občan alebo bez partnera 10 bodov
Partner bez skills assessmentu, ktorého znalosť angličtiny je na úrovni aspoň IELTS 6.0 alebo ekvivalent 5 bodov
Professional Year Vzdelávací program kombinujúci akademickú prípravu s praxou (aspoň 1 rok z predchádzajúcich 4 rokov) 5 bodov
Vládna nominácia Nominácia jedného zo 7 štátov alebo teritórií na 190 visa, nominované povolanie je na zozname MLTSSL alebo STSOL 5 bodov
Sponzor z regionálnej oblasti Austrálie Austrálsky príbuzný žijúci v regionálnej oblasti alebo štáte a oblasti, ktorý je ochotný žiadateľa sponzorovať. Platné iba pre regionálne sponzorované žiadosti (Regional sponsored) - 491 visa, alebo nominácia štátom/teritóriom pre 491 visa 15 bodov
Štúdium v regionálnej oblasti Austrálie Dvojročné štúdium a pobyt v regionálnych oblastiach Austrálie - dokončené štúdium (degree, diploma, alebo trade qualification) 5 bodov

Špecializovaná kvalifikácia Magisterský titul v oblasti výskumu alebo doktorský titul z austrálskej vzdelávacej institúcie, ktorý zahrňoval minimálne dva akademické roky v relevantnom odvetví. Relevantné odvetvie sú prírodné a fyzikálne vedy, informačné technológie, inžinierstvo a súvisiace technológie. 5 bodov

 

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/  / Tara Kennedy, Registered Migration Agent 0532254
Tento článok je preložený z angličtiny a G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.
Platné k 01.05.2022 

Kam dál?