Temporary Activity Sponsorship - 408

Pre koho su víza určené?

Vízum Temporary Activity Sponsorship 408 udáva typy činností pre osoby, ktoré vykonávajú prácu priamo schválenú/podporovanú austrálskou vládou a je možné na ne získať tieto víza. Fáza žiadosti o menovanie už nie je požadovaná. Sponzorovanie sa nevyžaduje u žiadateľov, ktorí žiadajú mimo Austrálie a chcú zostať kratšie ako 3 mesiace. Sponzorovanie je požadované u žiadateľov:

 • ktorí podávajú žiadosť v Austrálii (bez ohľadu na dľžku pobytu), alebo
 • ktorí podávajú svoju žiadosť mimo Austrálie a chcú zostať v Austrálii dlhšie ako 3 mesiace

 

Ktoré víza nahrádzajú nové víza 408?

Vízum Temporary Activity Sponsorship 408 vstúpilo do platnosti 19. Novembra 2016 a nahrádza predchádzajúce víza:

 • 401 (Long Stay Activity)
 • 416 (Special Program)
 • 420 (Entertainment)
 • 488 (Superyacht Crew)


Okrem toho 408 víza taktiež obsahujú:

 • invited participant activity 400 (Short Stay Activity) víza
 • research activity 402 (Training and Research) víza

 

"Temporary activity sponsor" môže byť:

 • austrálska organizácia legálne pôsobiaca v Austrálii (vylučuje jednotlivca alebo živnostníka),
 • vládna agentúra (agentúra Commonwealthu alebo State/Teritory vlády),
 • zahraničná vládna agentúra,
 • športová organizácia legálne pôsobiaca v Austrálii,
 • náboženská inštitúcia legálne pôsobiaca v Austrálii,
 • osoba, ktorá je kapitánom alebo vlastníkom superjachty, alebo organizácia, ktorá prevádzkuje superjachtu,
 • zahraničná organizácia legálne pôsobiaca v Austrálii.

Jednotka (alebo osoba združená s touto entitou), ktorá sa chce stať sponzorom, nesmie byť predmetom nepriaznivých informácií. Osoba, ktorá žiada o 408 víza, musí mať schopnosť dodržiavať platné sponzorské povinnosti. Žiadosť o sponsorship stojí AU$420.


Typy aktivít

Pozvanie participanta na event:

Vstup na dobu až 3 mesiacov pre osoby pozvané na účasť na spoločenských a kultúrnych akciách súvisiacich s komunitnými akciami. Pozvanie od austrálskej organizácie je nevyhnutné. Môžu to byť:

 • náboženské, športové, akademické a umelecké udalosti
 • konferencie, spoločenské udalosti a veľtrhy

Šport:

Vstup športovcov, ktorí sú kvalifikovaní na austrálskej národnej úrovni s cieľom zlepšiť kvalitu športu v Austrálii prostredníctvom účasti na súťaži a školení na vysokej úrovni s austrálskymi obyvateľmi. Je potrebné schválenie špičkovým športovým subjektom zodpovedným za šport v Austrálii.

 

Náboženský pracovník:

Zaisťuje dočasný vstup osôb, ktoré budú v Austrálii pracovať na plný úväzok. Náboženská práca je dielom oddanej povahy, pre ktorú má žiadateľ príslušný náboženský výcvik, ktorý napríklad poskytuje duchovné vedenie, prevádza uctievanie a službu, alebo pastoračnú reč. Podporovaná náboženská práca musí priamo slúžiť náboženským cieľom sponzorskej organizácie.


Domáci pracovník:

Stanoví dočasný vstup osôb, ktoré majú byť zamestnaní ako domáci pracovníci:

 • držiteľov víz 457, ktorí sú vedúcimi pracovníkmi organizácií mimo Austrálie
 • držiteľov víz 403, ktorí sú vedúcimi pracovníkmi vládnych agentúr mimo Austrálie

Posádka superjachty:

Žiadateľ je členom posádky superjachty a má aspoň 18 rokov

 

Výskum:
 • akademický výskumný pracovník
 • študent výskumník

Výmena zamestnancov:

Cieľom je uľahčiť vstup kvalifikovaných osôb do skutočných výmenných režimov. Prácu, ktorú bude žiadateľ vykonávať v Austrálii musí byť kvalifikovaná.


Špeciálny program:
 • výmenný program pre mládež
 • program výmeny škôl (SSIP)
 • program jazykových asistentov (SLAP)
 • program kultúrneho obohacovania, alebo komunitnej výhody (iné programy)

Podpora eventov austrálskou vládou:

Žiadateľ môže vstúpiť a zostať v Austrálii, aby vykonával prácu priamo spojenú s uvedenou udalosťou ako napr. hry Commonwealth, Rugby league championship a pod.


Zábava:

Pre osoby, ktoré plánujú pracovať v zábavnom priemysle, vrátane:

 • umelcov za účelom zaznamenávania živých vystúpení prevádzaných v Austrálii
 • výrobný a podporný personál pre tieto činnosti


Spoločné kritériá:

 • žiadateľ nemá v úmysle zapojiť sa do činností, ktoré budú mať nepriaznivé dôsledky pre zamestnanosť alebo pracovné podmienky pre austrálskych občanov
 • žiadateľ musí mať zodpovedajúce zdravotné poistenie po celú dĺžku pobytu
 • aplikant je skutočným dočasným účastníkom
 • žiadateľ nie je držiteľom dočasného alebo trvalého víza 403 alebo 771
 • žiadateľ má dostatočné množstvo finančných prostriedkov na dobu pobytu v Austrálii
 • žiadateľ spĺňa obecné požiadavky na zdravie a charakter
 • žiadateľ spĺňa legislatívne požiadavky


Platné k 01.05.2022

Mohlo by ťa zaujímať:

Zdokonaľ sa v angličtine
Iné možnosti víz do Austrálie pre vysoko kvalifikovaných špecialistov
Chcel by som emigrovať do Austrálie
Chcel by som si zvýšiť kvalifikáciu v Austrálii

Kam dál?