Temporary Graduate víza - 485

Temporary Graduate - 485 sú dočasné víza pre zahraničných študentov, ktorí skončili štúdium v Austrálii, ale nespĺňajú požiadavku na trvalé víza. Toto vízum poskytuje šancu získať pracovné skúsenosti, absolvovať profesionálny rok, alebo zlepšiť zručnosti v anglickom jazyku a môže pomôcť k získaniu trvalých víz. O tieto víza sa dá žiadať v jednej z dvoch nasledujúcich kategórií.

Post-Vocational Education Work Stream - tieto víza sú určené pre študentov, ktorí ukončili dvojročné štúdium v Austrálii a ich štúdium je relevantné k povolaniu v MLTSSL liste. Víza sa udeľujú na 18 mesiacov.

Post-Higher Education Work Stream - je pre medzinárodných študentov, ktorí požiadali a aj dostali prvé študenstké víza po 5. Novembri 2011 a v Austrálii ukončia bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium. Víza sa udeľujú na 2 - 3 roky.

10 podmienok pre získanie 485 víz v Austrálii

Potencionálny žiadaťeľ musí:

 • mať požadovanú úroveň anglického jazyka
 • ukončiť štúdium v posledných 6 mesiacoch
 • mať vek do 35 rokov ku dňu podania prihlášky (vrátane)
 • žiadať o tieto víza sa môže iba v Austrálii
 • mať víza umožňujúce žiadať o tento typ víz (eligible visa*)
 • spĺňať austrálske študijné požiadavky
 • spĺňať požiadavky daného streamu (graduate work alebo post-study)
 • spĺňať charakterové a zdravotné kritériá
 • mať adekvátne zdravotné poistenie
 • nesmel byť nikdy hlavným držiteľom víz 476 alebo 485
 • môže zahrnúť rodinných príslušníkov

* Eligible visa sú spravidla študentské víza, iné ako "Foreign Affairs student" alebo "Defence student", alebo rodinný príslušník na študentských vízach. Za určitých okolností môže mať žiadateľ ďaľšie "Substantive" víza, alebo "Bridging" víza.

Austrálske študentské požiadavky (ASR) sú splnené pokiaľ uchádzač úspešne absolvoval aspoň 1 alebo viac kurzov štúdia na úrovni špecifikovaného univerzitného štúdia, diploma, alebo vyučujúceho odboru v Austrálii. Kurzy štúdia musia byť:

 • registrované CRICOS,
 • študované aspoň 16 mesiacov,
 • štúdium registrované v celkovej dĺžke štúdia aspoň 2 akademické roky,
 • študované v anglickom jazyku,
 • študované pri držaní víz, ktoré umožňujú študovať.

 

ASR musia byť splnené v posledných šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o 485 víza.


Požadovaná úroveň Anglického jazyka: 

Žiadatelia o víza triedy 485 budú musieť dosiahnuť celkové skóre IELTS 6.5 s minimálne 5.5 vo všetkých testovacích komponentoch alebo ekvivalent tohto testu.

 

Špecifické požiadavky na Post-Study Work Stream

Hlavný žiadateľ musel žiadať o svoje privé študentské Víza po 5. Novembri 2011.

ASR sú splnené ako výsledok štúdia na úrovni Australian Qualification Framework 7 a vyššie vedúce k získaniu:

 • Bachelor Degree,
 • Bachelor (honours) Degree,
 • Masters by Coursework Degree,
 • Masters by Research Degree,
 • Masters (Extended) Degree,
 • Doctoral Degree.

 

Špecifické požiadavky na Graduate Work Stream

Žiadateľ musí nominovať skilled pozíciu z MLTSSL listu. Kvalifikácia používaná na splnenie austrálskej požiadavky na štúdium úzko suvisí s nominovaným kvalifikovaným povolaním. Žiadateľ musí získať pozitívne hodnotenie zručností (skills assesement) pre kvalifikované povolanie.

 

Ceny a dĺžky viz

Stream

Application Fee

Visa Period

Post-Higher Education Work

$1,945

2-3 years*

Port-Vocational Education Work

$1,945

18 months


*Platnosť Post-Higher Education Work Stream:

 • Bachelor - 2 roky
 • Bachelor with Honours - 2 roky
 • Masters by Coursework - 2 roky
 • Masters (extended) - 2 roky
 • Masters by Research - 3 roky
 • Doctorate - 3 roky
 
Vyššie uvedené sú len vybrané základné informácie a nie je možné ich považovať za imigračné poradentstvo. Pre individuálne posúdenie Vášho prípadu kontaktujte registrovaného migračného agenta.
  

Tip odborníka

Tara Kennedy PWP Migration ServicesŠtudenti, ktorí mali udelené študentské víza už pred 5. novembrom 2011 môžu žiadať iba o Graduate Work Stream víza. Tara Kennedy, PWP Migration Services

Mal by som využiť služby migračného agenta?

Odporúčame využiť služby migračného agenta v prípade žiadosti o 485 Graduate víz. G8M8 Great Mate spolupracuje s migračnými agentmi a právnikmi. Záujemcovia o imigráciu a iné migračné poradenstvo získavajú prvú konzultáciu ZDARMA po registrácii v G8M8 Great Mate.


Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/

Tento článok je preložený z angličtiny a G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.
Platné k 01.07.2024

Kam dál?