Work and Holiday Víza - 462

Dvojstranná dohoda medzi Slovenskom a Austráliou bola podpísaná 27. mája 2015 a do platnosti prišla 1. januára 2016. "Pracovno-prázdninové" víza do Austrálie, alebo “Work and Holiday víza 462” sú určené pre mladých ľudí vo veku 18-30 rokov, ktorí majú záujem pracovať a cestovať v Austrálii. Víza sa udeľujú na 12 mesiacov a sú určené na podporu kultúrnej výmeny medzi Austráliou a spolupracujúcimi krajinami. O víza 462 môžu žiadať obyvatelia týchto krajín: Argentína, Bangladéš, Česká republika, Čile, Indonézia, Malajzia, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Thajsko, Turecko, Slovensko, Rakúsko, USA, Uruguaj. Od 01.07.2019 je možné zažiadať o tretie Work and Holiday Visa, ak ukončíte 6 mesiacov farmárskej práce v druhom roku Work and Holiday víz.

 

Aké podmienky musím splniť pre Work and Holiday víza?

Pre žiadosť o W&H víza musíš:

 • byť občanom Slovenskej republiky
 • v čase podania žiadosti až do jej výsledku byť mimo územia Austrálie (počas tohto obdobia môžeš byť v Austrálii, ale dostaneš notifikáciu, že ak chceš víza, musíš vycestovať)
 • spĺňať zdravotné a charakterové požiadavky
 • mať minimálne 18 a maximálne 30 rokov
 • mať dostatok finančných prostriedkov vrátane nákladov na kúpu letenky
 • mať splnenú podmienku minimálneho dosiahnutého vzdelania (min. skončené 2 roky štúdia Bc., Master, Doctoral degree alebo austrálske Graduate diploma, Graduate certificate, Associate degree, Advanced Diploma, Diploma)
 • mať dostatočnú angličtinu (dokladá sa certifikátom)
 • iné (platný cestovný pas, zaplatený poplatok, rodný list…)

 

Čo mi umožňujú Work and Holiday víza do Austrálie?

Ako držiteľ 462 W&H víz budeš môcť:

 • cestovaťpracovať v Austrálii po dobu 12 mesiacov
 • pracovať u jedného zamestnávateľa po dobu maximálne 6 mesiacov (v niektorých prípadoch 12 mesiacov)
 • študovať po dobu maximálne 4 mesiacov (16 týždňov)

 

Čo by som mal vedieť predtým, než požiadam o Work and Holiday víza do Austrálie?

 • na W&H víza je limit 1000 vydaných víz pre Slovensko na rok
 • o W&H víza sa žiada od 1.7.2018 online. Ambasádny poplatok pre získanie víz je $650 AUD. Platí sa priamo patobnou kartou.
 • držitelia W&H víz majú vyššie daňové zaťaženie. Platia 15% daň do zárobku $37 000, 32,5% daň od zárobku $37 001 do $90 000, 37% daň pri zárobku od $90 000 do $180 000 a pri zárobku od $ 180 000 je daňové zaťažanie 45% (držitelia študenstkých víz dlhších ako 6 mesiacov neplatia daň z prvých $18 200 ktoré zarobia)

 

Aké sú moje možnosti v Austrálii po skončení Work and Holiday víz?

 • Držitelia 462 W&H víz si môžu víza predĺžiť. Podmienkou pre predĺženie víz je odpracovanie minimálne 3 mesiacov na farme, turizme alebo pohostinstve na severe Austrálie alebo v poľnohospodárstve (rastlinná a živočíšna výroba) pred podaním druhej a 6 mesiacov pred podaním tretej žiadosti.
 • Možnosť tretieho roku pre podtriedy 462 držiteľov víz, ktorí po 1. júli 2019 vykonajú počas druhého roka šesť mesiacov určenej práce v určenej oblasti.
 • O iné víza v Austrálii je možné požiadať iba v prípade, že na súčasných vízach nie je uvedené "No Further Stay" (študentské, turistické...).

 

 

Čo ak nespĺňam podmienky na získanie 462 W&H víz? Aké sú moje možnosti?

Záujemcovia o Austráliu majú možnosť žiadať o iné typy víz: študentské alebo turistické. Kontaktuj nás pre viac informácií.  Podmienky spĺňam, čo dalej?

Nápiš email na wh@g8m8.com pre další krok k zariadeniu “work and holiday” pobytu v Austrálii.
Spracované podľa:http://www.homeaffairs.gov.au/  

Platné k 01.07.2024

 

Kam dál?