Študentské víza do Austrálie pre partnerov

5 faktov, ktoré by si mal vedieť o študentských vízach do Austrálie pre partnerov

 • podmienkou študentských víz do Austrálie pre partnerov je byť manželmi, alebo byť v dlhodobom partnerskom vzťahu
 • závislý partner (dependant) získava automaticky pracovné povolenie s obmedzením na 48 hodín za 2 týždne (partneri študentov študujúcich Masters alebo PhD. môžu pracovať neobmedzene)
 • závislý partner môže tiež študovať, avšak maximálne 3 mesiace
 • študent a jeho partner majú spoločné povinné zdravotné poistenie tzv. Couple / Family cover
 • študujúci partner (hlavný žiadateľ) dokladá finančné krytie v prípade potreby za seba, aj za partnera

Tip odborníka


Žiadosť o študentské víza pre partnerov zo Slovenska alebo z Čiech býva náročná, ak nie ste manželia. Je to kvôli nekompatibilite systému na Slovensku, v Čechách a v Austrálii. Simona, G8M8 Nitra

Čo sú študentské víza do Austrálie pre partnerov?

Študentské víza pre partnerov sú jedny spoločné víza pre oboch partnerov. Vypĺňa sa jedna vízová žiadosť s údajmi oboch partnerov a platí sa kombinovaný vízový poplatok ($1600 za hlavného žiadateľa, $1190 za partnera a $390 za dieťa). Študentské víza pre partnerov sú vhodné v prípade, ak hlavný žiadateľ (primary applicant) ide študovať a jeho partner/ka alebo deti ho doprevádzajú. Študovať musí iba hlavný žiadateľ. Závislý partner má nárok na maximálne 3 mesiaca štúdia. Ak chce študovať dlhšie, musí si požiadať o vlastné študentské víza. Obaja partneri získavajú pracovné povolenie na 48 hodín za dva týždne na celú dĺžku víz, s výnimkou študujúceho partnera (hlavného žiadateľa), ktorý môže pracovať neobmedzene počas prázdnin. Závislý partner (dependant) túto možnosť nemá. Jediná výnimka je, ak študent študuje postgraduálne štúdium (Master alebo PhD). Vtedy môže jeho dependant pracovať neobmedzene.

Sú študentské víza pre partnerov do Austrálie pre mňa?

Áno sú, ak:

 • plánujete vycestovať do Austrálie a iba jeden z vás chce študovať
 • ste schopní doložiť dôkazy o vzťahu - sobášny list, dôkaz o zdieľaní spoločnej domácnosti (trvalý alebo prechodný pobyt) minimálne po dobu jedného roka, spoločný bankový účet, deklarácie o vzťahu od rodičov, spoločné dovolenky, atď.

Tip odborníka


Väčšina záujemcov nespĺňa podmienky pre udelenie študentských víz pre partnerov ešte zo Slovenska. Týmto odporúčame pricestovať do Austrálie na študentské víza a žiadosť o víza pre partnerov podávať po určitom čase spolužitia v Austrálii. Peter, G8M8 Sydney

Ako získam študentské víza pre partnerov?

 • je potrebné vyplniť online ambasádny formulár, kde sa uvedú údaje oboch partnerov 
 • zariadime vám povinné zdravotné poistenie pre oboch partnerov, tzv. Couple / Family cover
 • ak ste manželia, je treba doložiť sobášny list
 • ak ste v dlhodobom vzťahu, dokladáte dôkazy o spoločnom trvalom bydlisku a spoločnom bankovom účte ako dôkaz spolužitia v trvaní minimálne jedného roka

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/   
Platné k 01.07.2024

Mohlo by ťa zaujímať

Kam dál?