Temporary Skill Shortage - 482

 

5 vecí, ktoré musíš vedieť o 482 pracovných vízach do Austrálie

 • pracovné víza 482 sú určené na napĺňanie pracovných pozícií v Austrálii
 • existujú 2 druhy: Short-Term s dĺžkou maximálne 2 roky pre pozície z STSOL listu (Short Term Occupation List) a Medium-Term s dĺžkou maximálne 4 roky pro pozície z MLTSSL a v regionálnej Austrálii tiež ROL listu (Regional Occupation List)
 • zamestnávateľ musí splniť striktné podmienky, aby mohol zamestnávať zamestnancov zo zahraničia, napr. školenie zamestnancov, minimálne mzdy, neporušovať zákony (napr. nediskriminovať zahraničných pracovníkov). V mnohých prípadoch je potrebné najskôr testovať trh práce, aby sa dokázalo, že nie je možné nájsť lokálnych zamestnancov
 • potenciálny zamestnanec musí mať kvalifikáciu a prax v obore, v ktorom zamýšľa pracovať
 • pri výpovedi pracovného pomeru ktorejkoľvek z dvoch strán, držiteľ pracovných víz musí opustiť Austráliu, požiadať o nové víza, alebo získať nového zamestnávateľa do 90 dní
 

Tip odborníka

Tara Kennedy PWP Migration ServicesZamestnávatelia nechcú zamestnávať nových zamestnancov "na diaľku", okrem transferov vrámci veľkých nadnárodných spoločností. Tara Kennedy, PWP Migration Services

Čo je potrebné pre získanie 482 pracovných víz do Austrálie?

Najskôr si musíš nájsť zamestnávateľa, ktorý by ťa bol ochotný nominovať na špecifickú profesiu nachádzajúcu sa na zozname možných pozícií: Skilled Occupation List

Žiadosť o 482 pracovné víza do Austrálie má 3 fázy:

 • Zamestnávateľ žiada, či môže sponzorovať pracovníka zo zahraničia - žiada o tzv. status Standard Business Sponsor
 • Zamestnávateľ nominuje potenciálneho zamestnanca
 • Potenciálny zamestnanec žiada o 482 pracovné víza na základe skúseností a vzdelania v danej profesii
 

Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a aké zamestnanec?

Zamestnávateľ:

 
 • firma musí vykonávať svoju činnosť v Austrálii (ale môže byť aj zahraničná firma, ktorá si chce založiť pobočku v Austrálii a potrebuje zastúpenie pre plnenie svojich zmluvných povinností)
 • firma musí mať záznam alebo preukázať záväzok zamestnávať miestnych zamestnancov (pozícia musí byť inzerovaná a firma musí preukázať, že nenašla vhodného austrálskeho zamestnanca) a taktiež že nebude vykonávať diskriminačné prijímacie praktiky
 • záznam o školení zamestnancov (začínajúca firma musí mať plán, ako bude plniť zákonom požadované podmienky pre školenie zamestnancov) a podmienky pre školenie dodržiavať po dobu sponzorovania zamestnanca
 • nominované povolanie zamestnanca musí byť na plný úväzok (vo výnimočných prípadoch na polovičný) a trvanie môže byť až na 2, prípadne 4 roky
 • povolanie sa musí nachádzať na zozname pozícií Skilled Occupation List a vzdelanie a prax nominovaného zamestnanca musia korešpondovať s podmienkami špecifickými pre danú pozíciu v ANZSCO
 • zamestnávateľ musí splniť minimálne zákonom uvedené platové podmienky a podmienky pre zamestnávanie musia byť aspoň na rovnakej úrovni, ako sú poskytované austrálskemu zamestnancovi na rovnakej pracovnej pozícii a lokalite
 • firma musí dodržiavať austrálske zákony
 • firma sa musí finančne podielať na školení Austrálčanov cez SAF levy. Príspevok musí byť zaplatený v plnej výške v čase nominácie zamestnanca a jeho výška závisí od veľkosti spoločnosti.
 

Zamestnanec:


 • musí splniť podmienky stanovené pre danú pozíciu podľa toho, na akom liste sa nachádza (STSOL, MLTSSL alebo ROL) a získať nomináciu
 • ak žiada z územia Austrálie, byť držiteľom víz, ktoré umožňujú žiadať o ďalšie víza
 • nie je žiaden vekový limit pre žiadateľa
 • demonštrovať vhodnú kvalifikáciu a pracovné skúsenosti - pre niektoré profesie a žiadateľov je nutný tzv. Skills assessment (ak nejde o výnimku)
 • ak si daná profesia vyžaduje licenciu alebo registráciu, tak musí spĺňať podmienky pre ich získanie
 • mať odpracované na danej pozícii alebo príbuznej oblasti minimálne 2 roky
 • byť tzv. "genuine" žiadateľ (skutočný)  na dočasný pobyt v Austrálii, pokiaľ ide o pozíciu s STSOL listu (cez tieto pozície nie je možné v Austrálii získať trvalý pobyt)
 • má možnosť jednorázového predĺženia víz z územia Austrálie o ďalšie 2 roky (ak je pozícia žiadateľa na STSOL liste)
 • trestná bezúhonnosť (či Slovensku alebo v Austrálii, v podstate všade)
 • IELTS skóre v priemere 5.0 a minimálne 4.5 vo všetkých kompotentoch testu, pokiaľ nie je možné uplatniť výnimku (prípadne ekvivalent danej hodnoty z inej jazykovej skúšky uznávanej na tieto účely)
 • spĺňať všeobecné zdravotné a charakterové podmienky
 • mať povinné súkromné zdravotné poistenie
 • zamestnanec smie pracovať len pre svojho zamestnávateľa, ktorý je jeho sponzor, alebo pre firmu, ktorá je sponzorom majetkovo či inak zákonom definovane majetkovo prepojená (tzv. associated entity)
 • zamestnanec po dohode so zamestnávateľom môže do svojich 482 víz zahrnúť aj svojich rodinných príslušníkov (partner, deti)
 • ak sa pracovný pomer ukončí, má zamestnanec 90 dní na nájdenie nového sponzora, alebo opustenie krajiny

 

Tento článok je spracovaný podľa stránky www.ozhome.info a G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.

Platné k 01.05.2022

Kam dál?